Rezime projekta

Projekat TEACH bavi se harmonizacijom studijskih programa za vaspitače na 4 visoke škole u Srbiji. TEACH projekat treba da omogući harmonizaciju strukovnih studija za obrazovanje vaspitača na 4 visoke škole strukovnih studija u Srbiji. Specifični ciljevi projekta jesu: a) harmonizovati kurikulume kroz identifikaciju optimalnog modela i razvoj planova za harmonizaciju kurikuluma; b) implementirati harmonizovane kurikulume kroz process akreditacije i upis prve generacije studenata (na harmonizovane studijske programe); c) unaprediti transverzalne veštine nastavnika/ca kroz obuku trenera (ToT) i lokalne trening sesije za nastavno osoblje na institucijama; d) unaprediti nastavnu metodiku i preduzetničke kompetencije nastavnika/ca kroz identifikovanje ishoda učenja i metoda;

Projekat ima 8 radnih paketa.

Prvi radni paket bavi se harmonizacijom kurikuluma kroz radionice i studijske posete. U okviru ovog paketa 4 strukovne škole će usklađivati svoje studijske programe i pripremiti ih za proces reakreditacije.

Drugi radni paket bavi se unapređivanjem nastavne metodike i preduzetničkih kompetencija. Kroz 4 interaktivna seminara, procenu potreba i studijske poset, nastavnici u Srbiji će naučiti kako da organizuju interaktivnu nastavu zasnovanu na rešavanju problema.

Treći radni paket se bavi unapređivanjem transverzalnih kompetencija. U okviru ovog radnog paketa svaka škola će kreirati svoj tim profesora-trenera.

Četvrti radni paket odnosi se na akreditaciju, nabavku i instalaciju opreme i upis studenata.

Peti radni paket odnosi se na promociju i distribuciju rezultata. Obuhvatiće organizaciju promotivnih aktivnosti, medijskih aktivnosti, izrade vizuelnog identiteta i web sajta.

Šesti radni paket odnosi se na održivost projektnih rezultata. Ključni elementi održivosti su učenje engleskog jezika od strane nastavnika, spil-over obuke za sticanje transverzalnih veština na sve 4 škole i usvajanje strategije o uanpređivanju veština.

Sedmi radni paket je osiguranje kvaliteta. Komitet za osiguranje kvaliteta će se redovno sastajati i nadzirati implementaciju.

Osmi radni paket je menadžment koji će se odvijati u kroz redovne sastanke upravnog odbora projekta.