Promocija i distribucija rezultata

U okviru petog radnog paketa osiguraćemo vidljivost projektnih aktivnosti, rezultata i postignuća kao i distribuciju informacija prema specifičnoj i široj javnosti.

Projekat će ustanoviti strategije za podsticanje veza između korisnika, studenata strukovnih studija i profesionalnog osoblja kroz postojeće veze sa loakalnom i prosvetnom zajednicom. Biće kreiran vizuelni identitet projekta a primena web tehnologija će doprineti širenju informacija o projektu i projektnim rezultatima u okviru projektnih timova  i prema brojnim akterima iz javnog i privatnog sektora.