Obrazloženje projekta

Motivacija za ovaj projekat leži u neophodnosti da se modernizuju visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Srbiji kroz pažljivu procenu kapaciteta i potreba institucija koje su uključene u projekat. Projekat se zasniva na verovanju da kvalitet obrazovanja počinje od kvaliteta nastavnika i vaspitača.

U Srbiji postoji 10 strukovnih škola za obrazovanje vaspitača. I pored toga što obrazovanje nastavnika u sistemima Zapadnobalkanskih zemalja ima prioritet i godinama prolazi kroz proces reforme, strukovne škole za vaspitače u Srbiji su nekako ostale izvan ovih procesa. Kao rezultat toga, sektor obrazovanja vaspitača i dalje se suočava sa brojnim izazovima i poteškoćama u usaglašavanju sa sličnim programima u EU zemljama i neuspeva da uvede neophodne novine u studijske programe i nastavnu metodiku. Sektor karakteriše heterogenost i nekoherentnost studijskih programa i suštinske razlike u nastavnoj metodici i obuci. Iako je poslednjih godina interesovanje za studijske programe u ovom sektru stabilno, broj kvalifikovanih nastavnika opada naročito u oblasti prirodnih nauka poput matematike, informatike i sl.

Ovaj projekat uvodi promene u opisano stanje u kojem se starukovne škole nalaze i nastoji da identifikuje sličnosti i razlike u kurikulumima, harmonizuje studijske programe i nivoe opterećenja (ECTS), razvije nastavnu metodiku koja će odgovoriti na identifikovane potrebe i procene škola korisnica, i uvede evropsku dimenziju obrazovanja kroz saradnju sa EU partnerima.

Projekat je usklađen sa razvojnim ciljevima istaknutim u Strategiji razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine. Ovaj dokument navodi sve ključne izazove na svim nivoima obrazovanja. Kada je reč o obrazovanju vaspitača, dokument navodi da u toj oblasti postoji neinkluzivan prostup nastavnika bez obzira što brojne analize koje su sprovodili UNESCO, UNICEF, World bank, itd. ukazuju da je oblast ranog obrazovanja naročito važna jer postavlja osnove za dalje obrazovne cikluse svakog pojedinca. Zbog toga se deo Strategije odnosi na profesionalni razvoj nastavnog osoblja i dalje obrazovanje. Strategija ističe visok značaj strukovnog obrazovanja jer ono studente priprema direktno za tržište rada. Ipak, u Startegiji se uviđaju i brojni problemi u ostvarivanju ove misije, uključujući i ograničenu međunarodnu saradnju i saradnju sa privredom, limitiranu mobilnost nastavnog osoblja, nizak nivo učešća u istraživačkim projektima, kao i u projektima izgradnje kapaciteta i tehničke podrške koje finansira EU.

Ovaj projekat prevashodno targetira nastavno osoblje sa partrnerskih institucija u Srbiji i njihove studente. U širem smislu dobit od projekta će imati strukovni nivo obrazovanja u Srbiji kao i sektor obrazovanja vaspitača i rano obrazovanje i nega.