O PROJEKTU

Ciljevi

TEACH projekat treba da omogući harmonizaciju strukovnih studija za obrazovanje vaspitača na 4 visoke škole strukovnih studija u Srbiji.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 a) harmonizovati kurikulume kroz identifikaciju optimalnog modela i razvoj planova za harmonizaciju kurikuluma;

b) implementirati harmonizovane kurikulume kroz process akreditacije i upis prve generacije studenata (na harmonizovane studijske programe);

c) unaprediti transverzalne veštine nastavnika/ca kroz obuku trenera (ToT) i lokalne trening sesije za nastavno osoblje na institucijama;

d) unaprediti nastavnu metodiku i preduzetničke kompetencije nastavnika/ca  kroz identifikovanje ishoda učenja i metoda;

TEACH projekat treba da omogući harmonizaciju strukovnih studija za obrazovanje vaspitača na 4 visoke škole strukovnih studija u Srbiji.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 a) harmonizovati kurikulume kroz identifikaciju optimalnog modela i razvoj planova za harmonizaciju kurikuluma;

b) implementirati harmonizovane kurikulume kroz process akreditacije i upis prve generacije studenata (na harmonizovane studijske programe);

c) unaprediti transverzalne veštine nastavnika/ca kroz obuku trenera (ToT) i lokalne trening sesije za nastavno osoblje na institucijama;

d) unaprediti nastavnu metodiku i preduzetničke kompetencije nastavnika/ca  kroz identifikovanje ishoda učenja i metoda;

Rezime projekta

Projekat TEACH bavi se harmonizacijom studijskih programa za vaspitače na 4 visoke škole u Srbiji. TEACH projekat treba da omogući harmonizaciju strukovnih studija za obrazovanje vaspitača na 4 visoke škole strukovnih studija u Srbiji. Specifični ciljevi projekta jesu: a) harmonizovati kurikulume kroz identifikaciju optimalnog modela i razvoj planova za harmonizaciju kurikuluma; b) implementirati harmonizovane kurikulume kroz process akreditacije i upis prve generacije studenata (na harmonizovane studijske programe); c) unaprediti transverzalne veštine nastavnika/ca kroz obuku trenera (ToT) i lokalne trening sesije za nastavno osoblje na institucijama; d) unaprediti nastavnu metodiku i preduzetničke kompetencije nastavnika/ca kroz identifikovanje ishoda učenja i metoda;

Projekat ima 8 radnih paketa.

Prvi radni paket bavi se harmonizacijom kurikuluma kroz radionice i studijske posete. U okviru ovog paketa 4 strukovne škole će usklađivati svoje studijske programe i pripremiti ih za proces reakreditacije.

Drugi radni paket bavi se unapređivanjem nastavne metodike i preduzetničkih kompetencija. Kroz 4 interaktivna seminara, procenu potreba i studijske poset, nastavnici u Srbiji će naučiti kako da organizuju interaktivnu nastavu zasnovanu na rešavanju problema.

Treći radni paket se bavi unapređivanjem transverzalnih kompetencija. U okviru ovog radnog paketa svaka škola će kreirati svoj tim profesora-trenera.

Četvrti radni paket odnosi se na akreditaciju, nabavku i instalaciju opreme i upis studenata.

Peti radni paket odnosi se na promociju i distribuciju rezultata. Obuhvatiće organizaciju promotivnih aktivnosti, medijskih aktivnosti, izrade vizuelnog identiteta i web sajta.

Šesti radni paket odnosi se na održivost projektnih rezultata. Ključni elementi održivosti su učenje engleskog jezika od strane nastavnika, spil-over obuke za sticanje transverzalnih veština na sve 4 škole i usvajanje strategije o uanpređivanju veština.

Sedmi radni paket je osiguranje kvaliteta. Komitet za osiguranje kvaliteta će se redovno sastajati i nadzirati implementaciju.

Osmi radni paket je menadžment koji će se odvijati u kroz redovne sastanke upravnog odbora projekta.

Projekat TEACH bavi se harmonizacijom studijskih programa za vaspitače na 4 visoke škole u Srbiji. TEACH projekat treba da omogući harmonizaciju strukovnih studija za obrazovanje vaspitača na 4 visoke škole strukovnih studija u Srbiji. Specifični ciljevi projekta jesu: a) harmonizovati kurikulume kroz identifikaciju optimalnog modela i razvoj planova za harmonizaciju kurikuluma; b) implementirati harmonizovane kurikulume kroz process akreditacije i upis prve generacije studenata (na harmonizovane studijske programe); c) unaprediti transverzalne veštine nastavnika/ca kroz obuku trenera (ToT) i lokalne trening sesije za nastavno osoblje na institucijama; d) unaprediti nastavnu metodiku i preduzetničke kompetencije nastavnika/ca kroz identifikovanje ishoda učenja i metoda;

Projekat ima 8 radnih paketa.

Prvi radni paket bavi se harmonizacijom kurikuluma kroz radionice i studijske posete. U okviru ovog paketa 4 strukovne škole će usklađivati svoje studijske programe i pripremiti ih za proces reakreditacije.

Drugi radni paket bavi se unapređivanjem nastavne metodike i preduzetničkih kompetencija. Kroz 4 interaktivna seminara, procenu potreba i studijske poset, nastavnici u Srbiji će naučiti kako da organizuju interaktivnu nastavu zasnovanu na rešavanju problema.

Treći radni paket se bavi unapređivanjem transverzalnih kompetencija. U okviru ovog radnog paketa svaka škola će kreirati svoj tim profesora-trenera.

Četvrti radni paket odnosi se na akreditaciju, nabavku i instalaciju opreme i upis studenata.

Peti radni paket odnosi se na promociju i distribuciju rezultata. Obuhvatiće organizaciju promotivnih aktivnosti, medijskih aktivnosti, izrade vizuelnog identiteta i web sajta.

Šesti radni paket odnosi se na održivost projektnih rezultata. Ključni elementi održivosti su učenje engleskog jezika od strane nastavnika, spil-over obuke za sticanje transverzalnih veština na sve 4 škole i usvajanje strategije o uanpređivanju veština.

Sedmi radni paket je osiguranje kvaliteta. Komitet za osiguranje kvaliteta će se redovno sastajati i nadzirati implementaciju.

Osmi radni paket je menadžment koji će se odvijati u kroz redovne sastanke upravnog odbora projekta.

Obrazloženje projekta

Motivacija za ovaj projekat leži u neophodnosti da se modernizuju visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Srbiji kroz pažljivu procenu kapaciteta i potreba institucija koje su uključene u projekat. Projekat se zasniva na verovanju da kvalitet obrazovanja počinje od kvaliteta nastavnika i vaspitača.

U Srbiji postoji 10 strukovnih škola za obrazovanje vaspitača. I pored toga što obrazovanje nastavnika u sistemima Zapadnobalkanskih zemalja ima prioritet i godinama prolazi kroz proces reforme, strukovne škole za vaspitače u Srbiji su nekako ostale izvan ovih procesa. Kao rezultat toga, sektor obrazovanja vaspitača i dalje se suočava sa brojnim izazovima i poteškoćama u usaglašavanju sa sličnim programima u EU zemljama i neuspeva da uvede neophodne novine u studijske programe i nastavnu metodiku. Sektor karakteriše heterogenost i nekoherentnost studijskih programa i suštinske razlike u nastavnoj metodici i obuci. Iako je poslednjih godina interesovanje za studijske programe u ovom sektru stabilno, broj kvalifikovanih nastavnika opada naročito u oblasti prirodnih nauka poput matematike, informatike i sl.

Ovaj projekat uvodi promene u opisano stanje u kojem se starukovne škole nalaze i nastoji da identifikuje sličnosti i razlike u kurikulumima, harmonizuje studijske programe i nivoe opterećenja (ECTS), razvije nastavnu metodiku koja će odgovoriti na identifikovane potrebe i procene škola korisnica, i uvede evropsku dimenziju obrazovanja kroz saradnju sa EU partnerima.

Projekat je usklađen sa razvojnim ciljevima istaknutim u Strategiji razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine. Ovaj dokument navodi sve ključne izazove na svim nivoima obrazovanja. Kada je reč o obrazovanju vaspitača, dokument navodi da u toj oblasti postoji neinkluzivan prostup nastavnika bez obzira što brojne analize koje su sprovodili UNESCO, UNICEF, World bank, itd. ukazuju da je oblast ranog obrazovanja naročito važna jer postavlja osnove za dalje obrazovne cikluse svakog pojedinca. Zbog toga se deo Strategije odnosi na profesionalni razvoj nastavnog osoblja i dalje obrazovanje. Strategija ističe visok značaj strukovnog obrazovanja jer ono studente priprema direktno za tržište rada. Ipak, u Startegiji se uviđaju i brojni problemi u ostvarivanju ove misije, uključujući i ograničenu međunarodnu saradnju i saradnju sa privredom, limitiranu mobilnost nastavnog osoblja, nizak nivo učešća u istraživačkim projektima, kao i u projektima izgradnje kapaciteta i tehničke podrške koje finansira EU.

Ovaj projekat prevashodno targetira nastavno osoblje sa partrnerskih institucija u Srbiji i njihove studente. U širem smislu dobit od projekta će imati strukovni nivo obrazovanja u Srbiji kao i sektor obrazovanja vaspitača i rano obrazovanje i nega.

Motivacija za ovaj projekat leži u neophodnosti da se modernizuju visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Srbiji kroz pažljivu procenu kapaciteta i potreba institucija koje su uključene u projekat. Projekat se zasniva na verovanju da kvalitet obrazovanja počinje od kvaliteta nastavnika i vaspitača.

U Srbiji postoji 10 strukovnih škola za obrazovanje vaspitača. I pored toga što obrazovanje nastavnika u sistemima Zapadnobalkanskih zemalja ima prioritet i godinama prolazi kroz proces reforme, strukovne škole za vaspitače u Srbiji su nekako ostale izvan ovih procesa. Kao rezultat toga, sektor obrazovanja vaspitača i dalje se suočava sa brojnim izazovima i poteškoćama u usaglašavanju sa sličnim programima u EU zemljama i neuspeva da uvede neophodne novine u studijske programe i nastavnu metodiku. Sektor karakteriše heterogenost i nekoherentnost studijskih programa i suštinske razlike u nastavnoj metodici i obuci. Iako je poslednjih godina interesovanje za studijske programe u ovom sektru stabilno, broj kvalifikovanih nastavnika opada naročito u oblasti prirodnih nauka poput matematike, informatike i sl.

Ovaj projekat uvodi promene u opisano stanje u kojem se starukovne škole nalaze i nastoji da identifikuje sličnosti i razlike u kurikulumima, harmonizuje studijske programe i nivoe opterećenja (ECTS), razvije nastavnu metodiku koja će odgovoriti na identifikovane potrebe i procene škola korisnica, i uvede evropsku dimenziju obrazovanja kroz saradnju sa EU partnerima.

Projekat je usklađen sa razvojnim ciljevima istaknutim u Strategiji razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine. Ovaj dokument navodi sve ključne izazove na svim nivoima obrazovanja. Kada je reč o obrazovanju vaspitača, dokument navodi da u toj oblasti postoji neinkluzivan prostup nastavnika bez obzira što brojne analize koje su sprovodili UNESCO, UNICEF, World bank, itd. ukazuju da je oblast ranog obrazovanja naročito važna jer postavlja osnove za dalje obrazovne cikluse svakog pojedinca. Zbog toga se deo Strategije odnosi na profesionalni razvoj nastavnog osoblja i dalje obrazovanje. Strategija ističe visok značaj strukovnog obrazovanja jer ono studente priprema direktno za tržište rada. Ipak, u Startegiji se uviđaju i brojni problemi u ostvarivanju ove misije, uključujući i ograničenu međunarodnu saradnju i saradnju sa privredom, limitiranu mobilnost nastavnog osoblja, nizak nivo učešća u istraživačkim projektima, kao i u projektima izgradnje kapaciteta i tehničke podrške koje finansira EU.

Ovaj projekat prevashodno targetira nastavno osoblje sa partrnerskih institucija u Srbiji i njihove studente. U širem smislu dobit od projekta će imati strukovni nivo obrazovanja u Srbiji kao i sektor obrazovanja vaspitača i rano obrazovanje i nega.

Promocija i distribucija rezultata

U okviru petog radnog paketa osiguraćemo vidljivost projektnih aktivnosti, rezultata i postignuća kao i distribuciju informacija prema specifičnoj i široj javnosti.

U okviru petog radnog paketa osiguraćemo vidljivost projektnih aktivnosti, rezultata i postignuća kao i distribuciju informacija prema specifičnoj i široj javnosti.

Projekat će ustanoviti strategije za podsticanje veza između korisnika, studenata strukovnih studija i profesionalnog osoblja kroz postojeće veze sa loakalnom i prosvetnom zajednicom. Biće kreiran vizuelni identitet projekta a primena web tehnologija će doprineti širenju informacija o projektu i projektnim rezultatima u okviru projektnih timova  i prema brojnim akterima iz javnog i privatnog sektora.