Radni paketi

8 radnih paketa projekta:
26.07.2014.

A) DEVELOPMENTAL WORK PACKAGES

Radni paket 1: HARMONIZACIJA KURIKULUMA
Koordinator: Metropolitan Manchester University (UK)

Opis: ovaj RP se fokusira na harmonizaciju heterogenih studijskih programa visokoškolskih ustanova iz Srbije koje učestvuju u projektu. Cilje je da se sadržaj studijskih programa preoblikuje tako da odgovara na potrebe tržišta rada i savremenoj evropskoj praksi u oblasti predškolskog vaspitanja. Tako oblikovani sadržaj treba da odražava veći stepen usaglašenosti između studijskih programa, predmeta i opterećenja kao i u očekivanim ishodima učenja. Partnerske institucije iz zemalja EU će sa srpskim institucijama podeliti svoje najbolje prakse i voditi ih kroz process harmonizacije kurikuluma. Na kraju ovog procesa, studijski programi 4 visokoškolske institucije iz Srbije biće spremni za akreditaciju. Harmonizacija kurikuluma će započeti sprovođenjem komparativne analize kurikuluma. Ova analiza će rezultirati publikovanjem izveštaja koji će sadržati ključne nalaze i preporukea koji će biti korišćeni kao inputi za Uvodnu konferenciju sa ključnim akterima. Ova konferencija će predstavljati forum za diskusiju o procesu harmonizacije. Srpske visokoškolske institucije će formirati školske projektne timove sačinjene od profesora i studenata. Školski timovi će biti odgovorni za unapređivanje nastavnih predmeta i prakse kao i uključivanje komenatar studenata u ovaj process. Partnerske institucije iz EU zemalja će dizajnirati dve studijske posete srpskih predstavnika EU zemljama tokom kojih će process harmonizacije kurikuluma biti usmeravan i tokom kojih će srpski predstavnici učiti jedni od drugih. Ceo process treba da bude dovršen do 20. meseca projekta i biće praćen procesom akreditacije koji će biti okončan do kraja druge godine projekta. Proces uzajamnog kritičkog razmatranja napratka harmonizacije kurikuluma će omogućiti održavanje visokog kvaliteta studijskih programa i nastave kroz stalne kritičke osvrte i evaluacije.

Aktivnosti:
1.1. Komparativna analiza kurikuluma
1.2. Uvodna konferencija
1.3. Definisanje okvira harmonizacije (4 radionice)
1.4. Studijske posete (UK, Mađarska)
1.5. Harmonizacija kurikuluma

Radni paket 2: UNAPREĐIVANJE NASTAVNE METODIKE I PREDUZETNIČKIH KOMPETENCIJA
Koordinator: Univerzitet u Mariboru (SLO)

Opis: cilj ovog RP je da nastavnici usvoje metode organizovanja i izvođenja nastave usmerene na ishode učenja. Akcenat u ovom radnom paketu je stavljen na obuku nastavnika koja podstiče interaktivne i preduzetničke veštine kao i veštine usmerene na rešavanje problema. Inovativni metodološki prostupi koje će nastavnici usvojiti omogućiće studentima da rade samostalnije, steknu šire i kvalitetnije znanje i kompetencije kkoje će biti primenjivi u realnom radnom okruženju. Ova aktivnost će započeti procenom poptreba za unapređivanjem nastavnih veština. Izveštaj o izvršenoj proceni potreba istaći će partikularne potrebe svake institucije za unapređivanjem nastavne metodike, transverzalnih i preduzetničkih veština. U skladu sa nalazima ovog izveštaja biće dizajnirane obuke koje će smanjiti jaz između potrebnih veština i veština kojima nastavnici sada vladaju. Partnerske institucije iz EU zemalja će organizovati 2 studijske posete srpskih predstavnika institucijama iz Mađarske i Slovenije.

Aktivnosti:
2.1. Procena potreba
2.2. Dizajniranje seminara
2.3. Studijske posete
2.4. Realizacija seminara

Radni paket 3: UNAPREĐIVANJE TRANSVERZALNIH VEŠTINA NASTAVNIKA
Koordinator: WEBIN

Opis: kao što je istaknuto u dokumentu Evropske komisije ‘’Promišljanje o obrazovanju: ulaganje u veštine za bolje socioekonomske ishode’’ iz 2012, dodatne napore je neophodno uložiti u razvoj transverzalnih kompetencija kao što su sklonost kritičkom razmišljanju, inicijativi, rešavanju problema, i timskom radu. Unapređivanje transverzalnih veština baziraće se na Izveštaju o proceni potreba. Aktivnosti u okviru ovog RP će se fokusirati na dizajniranje i organizovanje obuke za trenere, pripremu materijala za obuku i semrnica za trenere.

Aktivnosti:
3.1. Procena potreba
3.2. Trening za trenere
3.3. Razvoj trening materijala i semrnica

Radni paket 4: AKREDITACIJA KURIKULUMA I UPIS STUDENATA
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac

Opis: ovaj RP se zasniva na prethodna tri. Aktivnosti iz ovog radnog paketa su uslov za održivost projektnih rezultata. Uz pretpostavku da će process harmonizacije biti realizovan uspešno, nastavna metodika unapređena a stručna obuka nastavnika postati sastavni deo kurikuluma, studijski programi će biti akreditovani i prva generacija studenata upisana na reformisane programe tokom treće godine projekta. Harmonizovani studijski programi će biti predmet kontinuirane evaluacije kako studenata tako i profesora.

Aktivnosti:
4.1 Akreditacija
4.2 Nabavka i instalacija opreme
4.3 Upis studenata
4.4 Interna evaluacija

B) OBAVEZNI PAKETI

Radni paket 5: DISEMINACIJA
Koordinator: Visoka škola za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” Vršac

Opis: u okviru ovog RP biće biće obezbeđena vidljivost projektnih aktivnosti, rezultata i postignuća kao i distribucija informacija specifičnim i opštoj ciljnoj grupi.

Aktivnosti:
5.1. Razvoj vizuelnog identiteta
5.2. Web site
5.3. Mesečni e-newsletter
5.4. Medijska promocija
5.5. Završna konferencija

Radni paket 6: ODRŽIVOST
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Opis: ovaj RP se fokusira na obezbeđivanje održivosti projektnih rezultata. U okviru ovog paketa biće organizovani kursevi engleskog jezika za nastavno i nenastavno osoblje, kao i obuke u okviru institucija za unapređivanje transverzalnih veština. Harmonizovani studijski programi će biti akreditovani i prethodno usvojeni na nivou katedri, naučnonastavnih veća i senata škola. Usvajanje institucionalne strategije unapređivanja transverzalnih veština nastavnika dodatno obezbeđuje održivost rezultata.

Aktivnosti:
6.1 Tečaj engleskog jezika za nastavnike
6.2 Obuke za meke veštine
6.3 Usvajanje institucionalnih strategija za razvoj veština

Radni paket 7: OSIGURANJE KVALITETA I MONITORING
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i informatičare – Sirmijum, Sremska Mitrovica

Opis: sedmi RP se bavi osiguranjem kvaliteta. U okviru ovog RP će biti formiran Komitet za osiguranjue kvaliteta (KOK) i biće sprovedene evaluacije. KOK će činiti stručnjaci u oblasti osiguranja kvaliteta. Oni neće biti uključeni u druge aktivnosti. Stručnjaci će definisati indikatore uspeha za praćenje projektnih aktivnosti i rezultata. Oni će nastojati i da analiziraju i prepoznaju potencijalne probleme u implementaciji i predlože mere Upravnom odboru projekta. Ove aktivnosti će se realizovati tokom celog cživotnog ciklusa projekta. Dubinske evaluacije napretka u implementaciji projekta biće sprovedene nakon 12. i 24. meseca projekta, dok će eksterna evaluacija biti sprovedena na kraju zajedno sa eksternom verifikacijom troškova.

Aktivnosti:
7.1 Redovni sastanci Komisije za osiguranje kvaliteta
7.2 Dve evaluacije napretka
7.3 Externa evaluacija
7.4 Revizija troškova

Radni paket 8: PROJEKTNI MENADŽMENT
Koordinator: Visoka škola za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” Vršac

Opis: osmi RP se bavi upravljanjem i obezbeđuje podesan okvir za koordinaciju i komunikaciju tokom sprovođenja projekta. Projektna administrativna kancelarija će biti formirana na koordinaotrskoj instituciji a sve partnerske institucije imaće kontakt tačke. Početni sastanak će biti organizovan na početku projekta, biće formirani Upravni odbor projekta i drugi projektni timovi. Sve aktivnosti će biti realizovane u konsultacijama sa institucijama iz UK, Mađarske i Slovenije uz transfer najboljih praksi u upravljanju. Članice konzorcijuma će uspostaviti snažno partnerstvu radi ostvarivanja međunarodnog priznanja zvanja i povećanja međunarodne mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Aktivnosti:
8.1. Uvodni sastanak
8.2. Osnivanje projektne administrativne kancelarije
8.3. Opremanje projektne administrativne kancelarije
8.4. Sastanci Upravnog odbora

A) DEVELOPMENTAL WORK PACKAGES

Radni paket 1: HARMONIZACIJA KURIKULUMA
Koordinator: Metropolitan Manchester University (UK)

Opis: ovaj RP se fokusira na harmonizaciju heterogenih studijskih programa visokoškolskih ustanova iz Srbije koje učestvuju u projektu. Cilje je da se sadržaj studijskih programa preoblikuje tako da odgovara na potrebe tržišta rada i savremenoj evropskoj praksi u oblasti predškolskog vaspitanja. Tako oblikovani sadržaj treba da odražava veći stepen usaglašenosti između studijskih programa, predmeta i opterećenja kao i u očekivanim ishodima učenja. Partnerske institucije iz zemalja EU će sa srpskim institucijama podeliti svoje najbolje prakse i voditi ih kroz process harmonizacije kurikuluma. Na kraju ovog procesa, studijski programi 4 visokoškolske institucije iz Srbije biće spremni za akreditaciju. Harmonizacija kurikuluma će započeti sprovođenjem komparativne analize kurikuluma. Ova analiza će rezultirati publikovanjem izveštaja koji će sadržati ključne nalaze i preporukea koji će biti korišćeni kao inputi za Uvodnu konferenciju sa ključnim akterima. Ova konferencija će predstavljati forum za diskusiju o procesu harmonizacije. Srpske visokoškolske institucije će formirati školske projektne timove sačinjene od profesora i studenata. Školski timovi će biti odgovorni za unapređivanje nastavnih predmeta i prakse kao i uključivanje komenatar studenata u ovaj process. Partnerske institucije iz EU zemalja će dizajnirati dve studijske posete srpskih predstavnika EU zemljama tokom kojih će process harmonizacije kurikuluma biti usmeravan i tokom kojih će srpski predstavnici učiti jedni od drugih. Ceo process treba da bude dovršen do 20. meseca projekta i biće praćen procesom akreditacije koji će biti okončan do kraja druge godine projekta. Proces uzajamnog kritičkog razmatranja napratka harmonizacije kurikuluma će omogućiti održavanje visokog kvaliteta studijskih programa i nastave kroz stalne kritičke osvrte i evaluacije.

Aktivnosti:
1.1. Komparativna analiza kurikuluma
1.2. Uvodna konferencija
1.3. Definisanje okvira harmonizacije (4 radionice)
1.4. Studijske posete (UK, Mađarska)
1.5. Harmonizacija kurikuluma

Radni paket 2: UNAPREĐIVANJE NASTAVNE METODIKE I PREDUZETNIČKIH KOMPETENCIJA
Koordinator: Univerzitet u Mariboru (SLO)

Opis: cilj ovog RP je da nastavnici usvoje metode organizovanja i izvođenja nastave usmerene na ishode učenja. Akcenat u ovom radnom paketu je stavljen na obuku nastavnika koja podstiče interaktivne i preduzetničke veštine kao i veštine usmerene na rešavanje problema. Inovativni metodološki prostupi koje će nastavnici usvojiti omogućiće studentima da rade samostalnije, steknu šire i kvalitetnije znanje i kompetencije kkoje će biti primenjivi u realnom radnom okruženju. Ova aktivnost će započeti procenom poptreba za unapređivanjem nastavnih veština. Izveštaj o izvršenoj proceni potreba istaći će partikularne potrebe svake institucije za unapređivanjem nastavne metodike, transverzalnih i preduzetničkih veština. U skladu sa nalazima ovog izveštaja biće dizajnirane obuke koje će smanjiti jaz između potrebnih veština i veština kojima nastavnici sada vladaju. Partnerske institucije iz EU zemalja će organizovati 2 studijske posete srpskih predstavnika institucijama iz Mađarske i Slovenije.

Aktivnosti:
2.1. Procena potreba
2.2. Dizajniranje seminara
2.3. Studijske posete
2.4. Realizacija seminara

Radni paket 3: UNAPREĐIVANJE TRANSVERZALNIH VEŠTINA NASTAVNIKA
Koordinator: WEBIN

Opis: kao što je istaknuto u dokumentu Evropske komisije ‘’Promišljanje o obrazovanju: ulaganje u veštine za bolje socioekonomske ishode’’ iz 2012, dodatne napore je neophodno uložiti u razvoj transverzalnih kompetencija kao što su sklonost kritičkom razmišljanju, inicijativi, rešavanju problema, i timskom radu. Unapređivanje transverzalnih veština baziraće se na Izveštaju o proceni potreba. Aktivnosti u okviru ovog RP će se fokusirati na dizajniranje i organizovanje obuke za trenere, pripremu materijala za obuku i semrnica za trenere.

Aktivnosti:
3.1. Procena potreba
3.2. Trening za trenere
3.3. Razvoj trening materijala i semrnica

Radni paket 4: AKREDITACIJA KURIKULUMA I UPIS STUDENATA
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac

Opis: ovaj RP se zasniva na prethodna tri. Aktivnosti iz ovog radnog paketa su uslov za održivost projektnih rezultata. Uz pretpostavku da će process harmonizacije biti realizovan uspešno, nastavna metodika unapređena a stručna obuka nastavnika postati sastavni deo kurikuluma, studijski programi će biti akreditovani i prva generacija studenata upisana na reformisane programe tokom treće godine projekta. Harmonizovani studijski programi će biti predmet kontinuirane evaluacije kako studenata tako i profesora.

Aktivnosti:
4.1 Akreditacija
4.2 Nabavka i instalacija opreme
4.3 Upis studenata
4.4 Interna evaluacija

B) OBAVEZNI PAKETI

Radni paket 5: DISEMINACIJA
Koordinator: Visoka škola za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” Vršac

Opis: u okviru ovog RP biće biće obezbeđena vidljivost projektnih aktivnosti, rezultata i postignuća kao i distribucija informacija specifičnim i opštoj ciljnoj grupi.

Aktivnosti:
5.1. Razvoj vizuelnog identiteta
5.2. Web site
5.3. Mesečni e-newsletter
5.4. Medijska promocija
5.5. Završna konferencija

Radni paket 6: ODRŽIVOST
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Opis: ovaj RP se fokusira na obezbeđivanje održivosti projektnih rezultata. U okviru ovog paketa biće organizovani kursevi engleskog jezika za nastavno i nenastavno osoblje, kao i obuke u okviru institucija za unapređivanje transverzalnih veština. Harmonizovani studijski programi će biti akreditovani i prethodno usvojeni na nivou katedri, naučnonastavnih veća i senata škola. Usvajanje institucionalne strategije unapređivanja transverzalnih veština nastavnika dodatno obezbeđuje održivost rezultata.

Aktivnosti:
6.1 Tečaj engleskog jezika za nastavnike
6.2 Obuke za meke veštine
6.3 Usvajanje institucionalnih strategija za razvoj veština

Radni paket 7: OSIGURANJE KVALITETA I MONITORING
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i informatičare – Sirmijum, Sremska Mitrovica

Opis: sedmi RP se bavi osiguranjem kvaliteta. U okviru ovog RP će biti formiran Komitet za osiguranjue kvaliteta (KOK) i biće sprovedene evaluacije. KOK će činiti stručnjaci u oblasti osiguranja kvaliteta. Oni neće biti uključeni u druge aktivnosti. Stručnjaci će definisati indikatore uspeha za praćenje projektnih aktivnosti i rezultata. Oni će nastojati i da analiziraju i prepoznaju potencijalne probleme u implementaciji i predlože mere Upravnom odboru projekta. Ove aktivnosti će se realizovati tokom celog cživotnog ciklusa projekta. Dubinske evaluacije napretka u implementaciji projekta biće sprovedene nakon 12. i 24. meseca projekta, dok će eksterna evaluacija biti sprovedena na kraju zajedno sa eksternom verifikacijom troškova.

Aktivnosti:
7.1 Redovni sastanci Komisije za osiguranje kvaliteta
7.2 Dve evaluacije napretka
7.3 Externa evaluacija
7.4 Revizija troškova

Radni paket 8: PROJEKTNI MENADŽMENT
Koordinator: Visoka škola za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” Vršac

Opis: osmi RP se bavi upravljanjem i obezbeđuje podesan okvir za koordinaciju i komunikaciju tokom sprovođenja projekta. Projektna administrativna kancelarija će biti formirana na koordinaotrskoj instituciji a sve partnerske institucije imaće kontakt tačke. Početni sastanak će biti organizovan na početku projekta, biće formirani Upravni odbor projekta i drugi projektni timovi. Sve aktivnosti će biti realizovane u konsultacijama sa institucijama iz UK, Mađarske i Slovenije uz transfer najboljih praksi u upravljanju. Članice konzorcijuma će uspostaviti snažno partnerstvu radi ostvarivanja međunarodnog priznanja zvanja i povećanja međunarodne mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Aktivnosti:
8.1. Uvodni sastanak
8.2. Osnivanje projektne administrativne kancelarije
8.3. Opremanje projektne administrativne kancelarije
8.4. Sastanci Upravnog odbora