AKTIVNOSTI

Čovek se po besedi poznaje…
27.02.2016.
Поводом обележавања Међународног дана матерњег језика, 22. 2. 2016. године у салону Градске библиотеке, Вршац, одржана је језичка радионица Човек се по беседи познаје, коју је креирала и водила др Ивана Ђорђев, предавач Високе школе струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”. Радионица је одржана у три термина и присуствовали су јој ученици вршачких средњих школа, првенствено Гимназије ,,Борислав Петров Браца”, као и њихови наставници.
Поводом обележавања Међународног дана матерњег језика, 22. 2. 2016. године у салону Градске библиотеке, Вршац, одржана је језичка радионица Човек се по беседи познаје, коју је креирала и водила др Ивана Ђорђев, предавач Високе школе струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”. Радионица је одржана у три термина и присуствовали су јој ученици вршачких средњих школа, првенствено Гимназије ,,Борислав Петров Браца”, као и њихови наставници.

Полазећи од тога да је матерњи језик део културног идентитета народа и да се он понајпре дâ изгубити немаром самих говорника, радионица је конципирана са намером да се унапреде знања ученика о потреби и значају неговања културе говора, што се може сматрати једном од стратегија очувања матерњег језика. Друга кључна тачка учења је имала циљ да употпуни знања ученика о својствима доброга говора. Као добар говор може се оценити само онај који има следећа својства: јасноћу, језгровитост, сврсисходност, правилност и течност. Ако било који од ових својстава изостане, говор губи своју покретачку снагу, моћ… Примењени методички поступци током радионице подразумевали су и запажање манифестовања и кршења књижевнојезичке норме у разним видовима и на разним нивоима језичког општења, а посебна пажња посвећена је подстицању афирмативног односа према неговању култивисаног говора. Поред излагања, лингивстичка грађа са језичким недоумицама ученицима је презентована и путем оригиналних језичких игара. У завршном делу радионице, учесници су решавали тест језичких недоумица. Радионица је закључена поруком да је реч човекова најбоља и најпоузданија спона са светом и ближњима и да културе (говора) нема без рада, нема без учења и образовања, нема културе без сталне бриге о развијању и усавршавању.
Vest preuzeta sa sajta: http://www.uskolavrsac.in.rs/covek-se-po-besedi-poznaje/
Održan poslednji 5. modul ToT obuke
27.02.2016.
U periodu od 19-21.02.2016. godine, u prostoru Visoke škole za vaspitače u Novom Sadu, realizovan je poslednji V modul ToT obuke: POVRATNA INFORMACIJA – FEEDBACK.
IMG_6288
U periodu od 19-21.02.2016. godine, u prostoru Visoke škole za vaspitače u Novom Sadu, realizovan je poslednji V modul ToT obuke: POVRATNA INFORMACIJA – FEEDBACK.
IMG_6288

Ovaj modul bio je posvećen povratnoj informaciji ili feedback-u koju učesnici dobijaju od trenera, ali i treneri od učesnika. Tokom ovog modula, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa dinamikom grupe, sa različitim karakteristikama „teških“ učesnika tokom treninga, kao i kako se nositi sa njima.
Drugi dan je obuhvatio individualne intervjue sa učesnicima. Svi učesnici/ce su od trenerica dobili povratnu informaciju o svojim trenerskim kapacitetima, kao i o elementima koje je potrebno razvijati i unapređivati u daljem radu, nakon čega je obuka i zvanično završena.
IMG_6323
Ovim modulom završena je ToT obuke tokom koje je obučeno 23 novih trenera sa 4 visoke škole za vaspitače (Vršac, Novi Sad, Kruševac i Sremska Mitrovica) i 1 nevladine organizacije (WEBIN) koji zajedno čine novoformirani TEACH tim trenera. Zvanično predstavljanje TEACH tima biće organizovano na proleće 2016. godine.
Foto: Predrag Prtljaga (VSVS)
Uspešna akreditacija kurikuluma Visoke škole u Kruševcu
05.02.2016.
Poštovane/i,
ovom prilikom želeli bi da vas obavestimo, da je škola za vaspitače iz Kruševca dobila potvrdu od Nacionalne Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, da se izmenama programa, koje su  usaglašene  sa definisanim okvirom harmonizacije Tempus TEACH projekta, ispunjavaju svi standardi za akreditaciju.
Na taj način Škola je ispunila jedan od glavnih ciljeva projekta.
Obaveštenje AKreditacione komisije kojim se prihvataju izmene u kurikulumu možete videti ovde.
Poštovane/i,
ovom prilikom želeli bi da vas obavestimo, da je škola za vaspitače iz Kruševca dobila potvrdu od Nacionalne Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, da se izmenama programa, koje su  usaglašene  sa definisanim okvirom harmonizacije Tempus TEACH projekta, ispunjavaju svi standardi za akreditaciju.
Na taj način Škola je ispunila jedan od glavnih ciljeva projekta.
Obaveštenje AKreditacione komisije kojim se prihvataju izmene u kurikulumu možete videti ovde.
Održan i 4. ToT modul – samostalno trenersko iskustvo
02.02.2016.

Krajem ove nedelje u Vršcu je održan 4. modul obuke za trenere koju WEBIN realizuje u okviru projekta TEACH.

IMG_3626 IMG_3641

Krajem ove nedelje u Vršcu je održan 4. modul obuke za trenere koju WEBIN realizuje u okviru projekta TEACH.

IMG_3626 IMG_3641

Tema ovog, inače predposlednjeg modula, je samostalno trenersko iskustvo. Od učesnika obuke se očekivalo da do početka 4. modula, u trenerskim parovima realizuju svoju ranije dizajniranu obuku sa kolegama na instituciji i iskustva sa ove obuke predstave na 4. modulu. Trenerski parovi su predstavili svoja pozitivna iskustva samostalnog izvođenja treninga i prikazali po jednu sesiju u trajanju od 45 minuta.

Svi trenerski parovi prikazali su značajan napredak u savladavanju trenerskih veština a finalna sesija individualnog demonstriranja trenerskih veština biće održana u okviru poslednjeg ToT modula u poslednjoj nedelji februara 2016. u Novom Sadu.

IMG_3673

Foto: Predrag Prtljaga (VSVS)

IZVEŠTAJ O USAGLAŠENIM ELEMENTIMA KURIKULUMA (Kruševac)
31.01.2016.

U skladu sa Okvirom za usaglašavanje kurikuluma studijskih programa za obrazovanje strukovnih vaspitača u Srbiji), koji je usvojen februara 2015.god. u okviru projekta TEACH (Harmonization of Preschool Teacher Training Education in Serbia), unete su sledeće izmene i dopune studijskog programa:

U skladu sa Okvirom za usaglašavanje kurikuluma studijskih programa za obrazovanje strukovnih vaspitača u Srbiji), koji je usvojen februara 2015.god. u okviru projekta TEACH (Harmonization of Preschool Teacher Training Education in Serbia), unete su sledeće izmene i dopune studijskog programa:

 1. Naziv studijskog programa :

Prihvaćen je usaglašeni naziv studijskog programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta.

Obrazloženje: Ovaj studijski program proistekao je iz studijskog programa: Vaspitač predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji je u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače iz Kruševca akreditovan 2012.god. (prva akreditacija 2007.god.).

Usaglašeni naziv studijskog programa je prihvaćen bez navođenja specifičnosti u zagradi. Usaglašeni naziv u potpunosti odgovara suštini studijskog programa koji je proistekao iz postojećeg studijskog programa .

(Naziv stručnog profila: Strukovni vaspitač, je ostao isti, kao u prethodnom studijskom programu).

 1. Svrha studijskog programa:

Obrazloženje: Prihvaćena je i definisana usaglašena svrha studijskog programa: Obrazovanje studenata za profesiju vaspitača.

                U pojašnjenju svrhe studijskog programa obrazložena je suština obrazovanja za profesiju vaspitača u savremenom svetu, kao i u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

 1. Cilj studijskog programa:

Prihvaćen je I definisan usaglašeni cilj studijskog programa : Osposobljavanje studenata za rad sa decom predškolskog uzrasta kroz formiranje opšteg i stručnog znanja i relevantnih kompetencija

Obrazloženje:    U opisu cilja studijskog programa pojašnjen je process formiranja opšteg I stručnog znanja, veština, stavova,profesionalnih kompetencija neophodnih za rad sa decom predškolskog uzrasta.Definisani su opšti I specifični ciljevi studijskog programa.

 1. Prijemni ispit:

Prihvaćeno je I definisano da se prijemni ispit sastoji iz:

 1. Dva testa: znanja – test iz maternjeg (srpskog) jezika i test opšte kulture i informisanosti
 2. provere sposobnosti: – provera govornih, muzičkih, fizičkih sposobnosti

Obrazloženje: bez obzira na mogućnost da se ukine, prijemni ispit treba obavezno da postoji u vidu provere sposobnost čiji je značaj istaknut u opisu prijemnog ispita.

 1. Broj bodova za obavezne predmete:

Prihvaćen je usaglašeni opseg broja bodova za obavezne predmete (130-150) I on u studijskom program iznosi 144.

Obrazloženje: U odnosu na stari studijski program (akreditovan 2012.) nije došlo do promene ESPB poena u ukupnom zbiru poena za obavezne predmete, ali je došlo do sledećih izmena ESPB na pojedinim predmetima:

1.izmena

bilo je ESPB :                                      sada je ESPB:

Metodika razvoja govora II                                                                          4                                              3

Metodika početnih matematičkih pojmova II                                      4                                              3

Metodika upoznavanja okoline II                                                                        4                                    3

Metodika muzičkog vaspitanja II                                                                        4                                    3

Metodika likovnog vaspitanja II                                                                                4                                              3

Metodika fizičkog vaspitanja II                                                                   4                                              3

2.izmena

novouvedeni obavezni predmeti                                              broj ESPB:

Stručna praksa 3                                                                               3

Stručna praksa 4                                                                               3

 1. Broj bodova za izborne predmete

Prihvaćen je usaglašeni opseg broja bodova za izborne  predmete (30-50) I on u studijskom program iznosi 36. Broj ESPB bodova na izbornim predmetima obuhvata i broj ESPB za Završni rad.

 1. Udeo pedagoške prakse :

Povećan je udeo pedagoške prakse ( u odnosu na prethodni studijski program) sa dve stručne prakse, sa ukupno 30 radnih dana , na 4 stručne prakse sa ukupno 40 radnih dana .

Obrazloženje: Povećanjem minimalnog broja dana stručne prakse , sa 30 na 40, povećana je I usaglašenost studijskog programa sa studijskim programima ostalih škola koje učestvuju u projektu,  u pogledu stručne prakse , kao I kvalitet samog studijskog programa. Novouvedene stručne prakse (3 i 4) definisane su kao integrisano – metodičke prakse u predškolskim ustanovama u okviru kojih se rade integrisano-metodički projekti. Na taj način su pojačane praktične kompetencije studenata, što je oopisano u Specifikaciji stručne prakse.

 1. Završni rad:

Završni rad je obavezan ( kao što je bio i u prethodnom programu), uz usaglašavanje u pogledu

prepoznavanja različitih formi završnog rada: diplomski rad na određenu temu koji se brani pred stručnom komisijom, završni rad realizovan kroz praksu, akciono ili empirijsko istraživanje manjeg obima čiji rezultati su predstavljeni u pismenom obliku, dramskoj formi sl.

Obrazloženje: Specifikacijom Završnog rada studentima je data mogućnost izbora forme, metodologije, sadržaja i drugih elemenata  završnog rada i njegove odbrane. Kao mogućnost se navodi i integrisano-metodički projekat koji se realizuje u predškolskoj ustanovi, socijalnoj instituciji i sl. čime se  kvalitativno pojačavaju istraživačke, praktične, metodičke, transferzalne , socijalno-inkluzivne, ICT i druge kompetencije studenata, ali se posredno utiče i na poboljšanje uslova života i rada dece i odraslih u tim ustanovama.

 1. Dodatak diplomi na engleskom

Da (što je bilo prisutno i u prethodnom studijskom programu, a sada je dato sa svim usaglašenim elementima studijskog programa)

Obrazloženje: U Dodatak diplomi na engleskom (I srpskom jeziku) unete su sve izmene I dopune koje su proistekle iz procesa usaglašavanja strukovnog obrazovanja vaspitača u Srbiji , uokviru TEACH projekta, a koje su sastavni deo akreditacije ovog studijskog programa u visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu.

 1. Ishodi I kompetencije kao jedinice za usaglašavanje na kvalitativnom nivou

Studijski program Vaspitač dece predškolskog uzrasta usaglašen je na kvalitativnom nivou sa Listom generičkih kompetencija (koja predstavlja Okvir usaglašavanja studijskih programa 4 škole za obrazovanje vaspitača u Srbiji) u sledećim oblastima kompetencija:

 1. Organizacija učenja I poučavanja
 2. Timski rad
 3. Planiranje, praćenje I dokumentovanje vaspitno-obrazovnih aktivnosti
 4. Organizacione veštine I pedagoško vođenje grupe
 5. Znanje vezano za razvojne i druge osobine i potrebe sve dece
 6. Poznavanje sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja
 7. Korišćenje medija i informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju
 8. Planiranje sopstvenog profesionalnog razvoja
 9. Specifične kompetencije, znanja i veštine – likovno, muzika, govor, drama, fizičke i zdravstvene kompetencije
 10. Socijalna inkluzija i različitost
 11. Transferabilne i transverzalne veštine

Obrazloženje:

U knjizi predmeta studijskog programa dati su očekivani Ishodi za pojedinačne predmete. U odnosu na prethodni studijski program, kod većine predmeta obogaćeni su sadržaji, uvedene nove savremene  metode I oblici  interaktivnog, kooperativnog , projekatskog i  radioničarskog rada , redefinisani su ciljevi i ishodi predmeta u skladu su sa Listom generičkih kompetencija, odnosno, u skladu sa Okvirom za usaglašavanje kurikuluma studijskih programa za obrazovanje strukovnih vaspitača u Srbiji  – TEACH projekat.

 

 

 

IZVEŠTAJ O USAGLAŠENIM ELEMENTIMA KURIKULUMA (Sremska Mitrovica)
30.01.2016.

Izmene studijskog programa Visoke škole u Sremskoj Mitrovici možete videti u tekstu koji sledi.

VSSM Sremska Mitrovica

Izmene studijskog programa Visoke škole u Sremskoj Mitrovici možete videti u tekstu koji sledi.

VSSM Sremska Mitrovica

Назив студијског програма Васпитач деце предшколског узраста
Пријемни испит У оквиру теста опште кулутре и информисаности додата су питања која се односе на правила лепог понашања.
Књиге предмета Генеричке компетенције, према датим областима, обухваћене су  силабусима предмета и подржане предложеним садржајима. Комисија коју су чинили професори из педагошке и психолошке области рецензирала је комплетну књигу предмета, и према потреби, сугерисала неопходне измене.
Изборни предмети У групу изборних предмета додата су четири нова предмета из медицинско–здравствене области:

 1. Хигијена и здравље деце;
 2. Дечја антропологија;
 3. Ургентна стања код деце;
 4. Хигијена и екологија.

 

IZVEŠTAJ O USAGLAŠENIM ELEMENTIMA KURIKULUMA (Novi Sad)
30.01.2016. Novi Sad, RS

VSVNS Novi Sad

Polazeći od krajnjih zaključaka donetih na trodnevnom sastanku u Novom Sadu, koji je održan od 15. do 17. 1. 2015., kao i konačnog dogovora o datumu predaje dokumentacije za akreditaciju studijskog programa donetim na sastanku Upravnog odbora održanog u Vršcu dana 6. 11. 2015. godine, u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu izradili smo komplentu dokumentaciju za akreditaciju studijskog programa koji je usaglašen sa Okvirom harmonizacije kurikuluma četiri visoke škole. Dokumentaciju za Akreditaciju studijskog programa kao i Zahtev za akreditaciju predali smo KAPK-u dana 24. 12. 2015. godine.

VSVNS Novi Sad

Polazeći od krajnjih zaključaka donetih na trodnevnom sastanku u Novom Sadu, koji je održan od 15. do 17. 1. 2015., kao i konačnog dogovora o datumu predaje dokumentacije za akreditaciju studijskog programa donetim na sastanku Upravnog odbora održanog u Vršcu dana 6. 11. 2015. godine, u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu izradili smo komplentu dokumentaciju za akreditaciju studijskog programa koji je usaglašen sa Okvirom harmonizacije kurikuluma četiri visoke škole. Dokumentaciju za Akreditaciju studijskog programa kao i Zahtev za akreditaciju predali smo KAPK-u dana 24. 12. 2015. godine.

Izmene i dopune studijskog programa koje su sastavni deo akreditacionog materijala su sledeće:

 1. Naziv studijskog programa je usaglašen, tako što je dosadašnji naziv оbrаzоvаnjе vаspitаčа dеcе prеdškоlskоg uzrаstа, zamenjen sa vaspitač dece predškolskog uzrasta. Stručni naziv, svrha i ciljevi studijskog programa definisani su u skladu sa usvojenim okvirom za harmonizaciju, te u tim delovima nisu potrebne izmene.
 2. Po pitanju prijemnog ispita, pored provere sposobnosti i testa opšte kulture i informisanosti koji se primenjuju, u cilju harmonizacije uveden je i test iz maternjeg jezika. Pored toga, kao deo testa opšte kulture i informisanosti uključeno je i nekoliko pitanja o pravilima lepog ponašanja.
 3. Broj ESPB bodova za obavezne i izborne predmete određen je Standardima za akreditaciju studijskih programa, Standard 5, u kome piše da u strukturi studijskog programa „izborni predmeti su zastupljeni sa najmanje 20% u odnosu na ukupan broj ESPB bodova na osnovnim studijama“, što praktično znači da studentima mora biti omogućeno da sakupe najmanje 36 ESPB bodova kroz izborne predmete. Usvojenim okvirom harmonizacije predviđeno je da se broj ESPB bodova za izborne predmete kreće 30-50 ESPB (uključujući završni rad). S obzirom da naš kurikulum već ispunjava oba navedena okvira (Standarde za akreditaciju i Okvir harmonizacije), a da će se sa uvođenjem završnog rada broj ESPB bodova stečenih kroz izborne predmete praktično još povećati najmanje za 5 ESPB, smatramo da po ovom pitanju nisu potrebne nikakve dodatne izmene u studijskom programu.
 1. Minimalan broj dana prakse u našoj školi je daleko veći od onoga koji je definisan kao okvir za harmonizaciju, te po ovom pitanju nije bilo potrebe za bilo kakvim intervencijama.
 1. U cilju harmonizacije završnog rada Škola je uvela završni rad sa minimalno 5 ESPB. S obzirom da su u procesu izrade okvira harmonizacije prepoznate različite forme završnog rada, u našoj školi smo se odlukom Nastavno-naučnog veća na sednici održanoj 30.12.2014. opredelili da on bude realizovan kroz praksu, planiranjem i realizacijom integrisanih aktivnosti sa grupom dece u vrtiću, u čemu nam je veoma koristio primer i iskustvo škole partnera iz Baje.
 1. Kao što je na sastanku u Novom Sadu dogovoreno, usaglašavanje dodatka diplome na engleskom jeziku je prepušteno anglistima. Odmah po završetku njihovog rada biće primenjen usaglašen dodatak diplomi.
 1. Kvalitativno usaglašavanje studijskih programa je izvršeno preko kompetencija koje prožimaju kurikulum i to sa minimalno 75% usklađenosti. U našoj školi je to urađeno intervencijom svakog nastavnika u okviru svog predmeta u knjizi predmeta do 20% dozvoljenih izmena, zaključno sa krajem juna 2015. godine.
 1. Pored kvalitativnih izmena svih predmeta izvršena je i izmena u okviru pojedinih obveznih i izbornih predmeta i to: silabus dosadašnjeg obaveznog predmeta Inkluzija dece sa smetnjama u razvoju je u potpunosti inoviran, a uvedena je i izmena naziva u Uvod u inkluziju; uvedeni su i sledeći izborni predmeti – Mađarski jezik – početni, Pružanje podrške deci sa teškoćama u funkcionisanju, Metodika inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja, Hor, Orkestar, Matematički mozaik.

 

Element Okvir usaglašavanja Visoka škola u Novom Sadu
Naziv stručnog profila Strukovni vaspitač Usklađeno
Naziv studijskog programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta Izmena uvrštena u dokumentaciju za akreditaciju
Svrha studijskog programa Obrazovanje studenata za profesiju vaspitača Usklađeno
Cilj studijskog programa Osposobljavanje studenata za rad sa decom predškolskog uzrasta kroz formiranje opšteg i stručnog znanja i relevantnih kompetencija Usklađeno
Prijemni ispit Sastoji se iz 2 testa znanja i provere sposobnosti:

–          test iz maternjeg jezika i test opšte kulture i informisanosti u okviru kog se nalaze pitanja koja se odnose na poznavanje pravila lepog ponašanja (bonton)

–          provera govornih, muzičkih, fizičkih sposobnosti; bez obzira na mogućnost da se ukine, prijemni ispit treba obavezno da postoji u vidu provera sposobnosti

Izmena uvrštena u dokumentaciju za akreditaciju
Broj bodova za obavezne predmete 130–150 ESPB Usklađeno
Broj bodova za izborne predmete 30–50 ESPB (uključujući i završni rad) Usklađeno, a potrebne izmene uvrštećene u dokumentaciju za akreditaciju
Završni rad Obavezan (prepoznaju se različite forme završnog rada: diplomski rad na određenu temu koji se brani pred stručnom komisijom, završni rad realizovan kroz praksu, akciono ili empirijsko istraživanje manjeg obima čiji rezultati su predstavljeni u pismenom obliku, dramska forma i sl.)

 

Završni rad obuhvata planiranje i realizaciju integrisanih aktivnosti sa grupom dece u vrtiću. Svaki student priprema pisani plan aktivnosti u saradnji sa profesorima posebnih metodika i vaspitačima mentorima u vrtiću u kome će aktivnosti realizovati. Pisanu pripremu pregleda i ocenjuje tročlana komisija, od koje dva člana prisustvuju realizaciji planiranih aktivnosti u vrtiću. Završni rad, pored pisane pripreme za integrisane aktivnosti u vrtiću, treba da sadrži prikaz i kritičku analizu studenta aktivnosti koje je realizovao u vrtiću, kao i predloge za unapređivanje prakse. Sastavni deo pisanog dela završnog rada je PowerPoint prezentacija, koja treba da sadrži plan integrisanih aktivnosti u vrtiću, foto dokumentaciju realizacije aktivnosti i kritički osvrt studenta na plan i realizaciju aktivnosti.  Završni rad se brani pred tročlanom komisijom.
Dodatka diplomi na engleskom Da Da

 

Jedinica usaglašavanja na kvalitativnom nivou Kompetencije: 75% usklađenosti odnosi se na kompetencije koje prožimaju kurikulum; usaglašavanje obuhvata i izborne i obavezne predmete Svi predmeti u okviru studijskog programa usaglašeni sa 75% usvojenih i usklađenih kompentencija
Inovirani silabusi za predmete Uvod u inkluziju
Uvedeni novi obavezni predmeti
Uvedeni novi izborni predmeti 1. Mađarski jezik – početni

2. Pružanje podrške deci sa teškoćama u funkcionisanju

3. Metodika inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja

4. Hor

5. Orkestar

4. Matematički mozaik

Uvedeni novi izborni predmeti 1. Mađarski jezik – početni

2. Pružanje podrške deci sa teškoćama u funkcionisanju

3. Metodika inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja

4. Hor

5. Orkestar

4. Matematički mozaik

IZVEŠTAJ O USAGLAŠENIM ELEMENTIMA KURIKULUMA (Vršac)
30.01.2016.

Implementacija okvira harmonizacije

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“

Visoka škola u Vršcu osmislila je i u decembru 2015. godine predala na akreditaciju harmonizovan nastavni plan i program, koji predstavlja jedan od najznačajnijih rezultata rada na Tempus projektu Harmonization of Preschool Teacher Training Education in Serbia. Polaznu osnovu za koncipiranje inoviranog i harmonizovanog kurikuluma predstavljao je dokument Okvir harmonizacije kurikuluma za vaspitače u Srbiji  koji su kroz projekat zajednički osmislile i usvojile četiri visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, Vršca, Kruševca i Sremske Mitrovice.  Nastavni plan i program koji je predat na akreditaciju Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta usklađen je sa okvirom harmonizacije i na kvantitativnom i na kvalitativnom nivou.

Implementacija okvira harmonizacije

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“

Visoka škola u Vršcu osmislila je i u decembru 2015. godine predala na akreditaciju harmonizovan nastavni plan i program, koji predstavlja jedan od najznačajnijih rezultata rada na Tempus projektu Harmonization of Preschool Teacher Training Education in Serbia. Polaznu osnovu za koncipiranje inoviranog i harmonizovanog kurikuluma predstavljao je dokument Okvir harmonizacije kurikuluma za vaspitače u Srbiji  koji su kroz projekat zajednički osmislile i usvojile četiri visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, Vršca, Kruševca i Sremske Mitrovice.  Nastavni plan i program koji je predat na akreditaciju Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta usklađen je sa okvirom harmonizacije i na kvantitativnom i na kvalitativnom nivou.

S jedne strane, usaglašen je u odnosu na segmente koji čine svaki nastavni plan i program, a odnose se na naziv programa, svrhu i cilj studijskog programa, prijemni ispit, praksu (struktura i obim) i završni rad (oblik, struktura i obim). S druge strane, harmonizovan je i u pogledu odnosa između obaveznih i izbornih predmeta, koji je izražen kroz ESP bodove, kao i pogledu zastupljenosti obaveznih predmeta iz određenih za nastavni plan i program relevantnih oblasti (pedagoško-pshiloška, metodička, jezik i književnost, medicinsko-zdravstvena, sociološko-filozofska, IKT, umetnička, praksa). Na osnovu komparacije sa usvojenom listom poželjnih kompetencija budućih vaspitača koje kroz kurikulum treba formirati, kao i sa usvojenom listom predmetno specifičnih poželjnih kompetencija, u okviru harmonizovanog nastavnog plana i programa Visoke škole u Vršcu, obavezni i izborni predmeti poklapaju se više od 80%.

Moglo bi se reći da je Visoka škola u Vršcu osmislila jedan moderan nastavni plan i program koji je, pored toga što je usaglašen sa onima koji postoje u drugim visokim školama u Srbiji, članicama konzorcijuma Tempus projekta, takođe usaglašen i sa sličnim programima po kojima se budući vaspitači dece predškolskog uzrasta školuju u Evropi. To je inoviran nastavni plan i program koji, pored opšteg smera, studentima nudi mogućnost da se opredele i za jedan od 3 modula, te, pored opštih, steknu i specifičnije kompetencije za rad sa decom predškolskog uzrasta.

 

Element Okvir usaglašavanja Visoka škola u Vršcu
Naziv stručnog profila Strukovni vaspitač Strukovni vaspitač
Naziv studijskog programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta (naziv studijskog programa treba da bude ujednačen, a ukoliko neka od škola ima određene specifičnosti, ona se može navesti pored naziva, u zagradi) Vaspitač dece predškolskog uzrasta

1)     opšti modul

2)     sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom jaslenog uzrasta

3)     sa pojačanim kompetencijama za rad sa socijalno depriviranom decom

4)     sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom na engleskom jeziku

 

Svrha studijskog programa Obrazovanje studenata za profesiju vaspitača Obrazovanje studenata za profesiju vaspitača
Cilj studijskog programa Osposobljavanje studenata za rad sa decom predškolskog uzrasta kroz formiranje opšteg i stručnog znanja i relevantnih kompetencija Osposobljavanje studenata za rad sa decom predškolskog uzrasta kroz formiranje opšteg i stručnog znanja i relevantnih kompetencija
Prijemni ispit Sastoji se iz 2 testa znanja i provere sposobnosti:

–          test iz maternjeg jezika i test opšte kulture i informisanosti u okviru kog se nalaze pitanja koja se odnose na poznavanje pravila lepog ponašanja (bonton)

–          provera govornih, muzičkih, fizičkih sposobnosti; bez obzira na mogućnost da se ukine, prijemni ispit treba obavezno da postoji u vidu provera sposobnosti

Prijemni ispit sastoji se iz provere muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti i 2 testa znanja (testa iz maternjeg jezika i testa opšte kulture i informisanosti u okviru kog se nalaze pitanja koja se odnose na poznavanje pravila lepog ponašanja (bonton)

 

Broj bodova za obavezne predmete 130–150 ESPB Broj ESP bodova za obavezne predmete iznosi 140 (uključujući i obaveznu pedagošku praksu).
Broj bodova za izborne predmete 30–50 ESPB (uključujući i završni rad) Broj ESP bodova za izborne predmete (uključujući i završni rad) iznosi 40.
Udeo pedagoške prakse Minimalni broj dana pedagoške prakse treba da iznosi 30

 

Broj dana pedagoške prakse povećan je na 50.

I pedagoška praksa – 5 dana

II pedagoška praksa – 5 dana

III pedagoška praksa – 10 dana

IV pedagoška praksa – 10 dana

V pedagoška praksa – 10 dana

VI pedagoška praksa – 10 dana

Ukupan broj sati (časova) pedagoške prakse u svim semestrima iznosi 300.

Završni rad Obavezan (prepoznaju se različite forme završnog rada: diplomski rad na određenu temu koji se brani pred stručnom komisijom, završni rad realizovan kroz praksu, akciono ili empirijsko istraživanje manjeg obima čiji rezultati su predstavljeni u pismenom obliku, dramska forma i sl.)

 

U procesu harmonizacije, osim obaveznog završnog rada u formi Diplomskog rada na određenu temu koji se brani pred stručnom komisijom (koji je do sada predstavljao jedinu formu obaveznog završnog rada), Visoka škola u Vršcu uvodi i druge forme obaveznog završnog rada, kao što su: završni rad realizovan kroz praksu, akciono ili empirijsko istraživanje manjeg obima čiji rezultati mogu biti predstavljeni u pismenom obliku, dramskoj formi i sl.
Dodatka diplomi na engleskom Da Da
Jedinica usaglašavanja na kvalitativnom nivou Kompetencije: 75% usklađenosti odnosi se na kompetencije koje prožimaju kurikulum; usaglašavanje obuhvata i izborne i obavezne predmete Na kvalitativnom nivou, a u odnosu na kompetencije koje prožimaju kurikulum (obavezni i izborni predmeti, pedagoška praksa), na Visokoj školi u Vršcu ostvareno je 80% usklađenosti
  Inovirani silabusi za predmete Svi silabusi novog kurikuluma su inovirani u skladu sa dogovorenim okvirom harmonizacije.
  Uvedeni novi obavezni predmeti U cilju usaglašavanja na kvalitativnom nivou, uvedeno je ukupno 4 nova obavezna predmeta, i to:

1.     Socijalna zaštita dece u porodici

2.     Jezičke igre i dramatizacija

3.     Primena IKT u v-o radu

4.     Interkulturalizam u evropskoj kulturi

  Uvedeni novi izborni predmeti U cilju usaglašavanja na kvalitativnom nivou, uvedeno je ukupno 26 novih izbornih predmeta, i to:

1.     Psihologija jaslenog uzrasta

2.     Vrtić – otvoreni sistem

3.     Psihologija dečje igre

4.     Inkluzija socijalno deprivirane dece

5.     Pedagogija jaslenog uzrasta

6.     Engleski jezik 3

7.     Korektivni pedagoški rad

8.     Igrolike aktivnosti

9.     Učenje stranog jezika na ranom uzrastu

10.  Engleski jezik 4

11.  Timski rad

12.  Psihološki aspekti komunikacije

13.  Metodika muzičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta

14.  Didaktičke igre

15.  Metodika razvoja govora dece jaslenog uzrasta

16.  Metodika fizičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta

17.  Književnost za decu na stranom jeziku

18.  Engleski jezik 5

19.  IKT kao didaktičko sredstvo

20.  Tolerancija

21.  Metodika saznavanja sveta oko sebe dece dece jaslenog uzrasta

22.  Metodika likovnog vaspitanja dece jaslenog uzrasta

23.  Saradnja ustanove i porodice socijalno deprivirane dece

24.  Integrativni pristup vaspitno-obrazovnim sadržajima na stranom jeziku

25.  Engleski jezik 6

26.  Akademsko pisanje

 

 

Izborni predmeti – biraju se dva u svakom semestru. Ako student, pored oštih izbornih predmeta, izabere obavezne izborne predmete osmišljene za neki modul, u dodatku diplome će biti navedeno koje pojačane kompetencije je, pored opštih, student stekao.

SAMO NOVOUVEDENI OPŠTI IZBORNI PREDMETI SU NAVEDENI U TABELI

Opšti izborni predmeti

Vaspitač dece predškolskog uzrasta

OPŠTI SMER

Obavezni izborni predmeti za Modul 1

VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom jaslenog uzrasta

Obavezni izborni predmeti za Modul 2

VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA sa pojačanim kompetencijama za rad sa socijalno depriviranom decom

PEDAGOŠKI ASISTENT

Obavezni izborni predmeti za Modul 3

VASPITAČ DECE PREDŠKOLSOG UZRASTA sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom na engleskom jeziku

Vrtić kao otvoreni sistem

Psihologija dečje igre

Igrolike aktivnosti

Psihološki aspekti komunikacije

Didaktičke igre

Ikt kao didaktičko sredstvo

Akademsko pisanje

Psihologija jaslenog uzrasta

Pedagogija jaslenog uzrasta

Metodika muzičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta

Metodika razvoja govora dece jaslenog uzrasta

Metodika fizičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta

Metodika saznavanja sveta oko sebe dece dece jaslenog uzrasta

Metodika likovnog vaspitanja dece jaslenog uzrasta

Inkluzija socijalno deprivirane dece

Korektivni pedagoški rad

Saradnja predškolske institucije i porodice socijalno deprivirane dece

Timski rad

Tollerancija

Etika vaspitačkog poziva

Mentalno zdravlje

Engleski jezik 3 – 6 (četiri dodatna izborna predmeta do nivoa C1)

Učenje stranog jezika na ranom uzrastu

Književnost za decu na stranom jeziku

Integrativni pristup vaspitno-obrazovnim sadržajima na stranom jeziku

 

 

Unapređivanje organizacionih i veština planiranja – obuka za zaposlene u Vršcu
15.01.2016.
U četvrtak, 14.01.2016. u Svečanoj sali Visoke škole održana je obuka za nastavno i nenastavno osoblje pod nazivom Unapređivanje organizacionih i veština planiranja. Nosioci obuke bili su doc. dr Jelena Prtljaga, dr Ivana Đorđev i mr Predrag Prtljaga.
Obuka za zaposlene u Vrscu-1 (2016)
U četvrtak, 14.01.2016. u Svečanoj sali Visoke škole održana je obuka za nastavno i nenastavno osoblje pod nazivom Unapređivanje organizacionih i veština planiranja. Nosioci obuke bili su doc. dr Jelena Prtljaga, dr Ivana Đorđev i mr Predrag Prtljaga.
Obuka za zaposlene u Vrscu-1 (2016)

Održana obuka je rezultat prethodno realizovanih obuka za trenere (I modul – Novi Sad, II modul – Sremska Mitrovica, III modul – Kruševac) koje treba da doprinesu unapređivanju transverzalnih veština nastavnog kadra kroz kreiranje školskih trenerskih timova i organizovanje kratkih obuka (poput ove) unutar kolektiva u oblastima u kojima su one neophodne u skladu sa izvršenom procenom potreba.
Program obuka realizuje se u okviru projekta ‘’Harmonizacija kurikuluma studijskih programa za strukovne vaspitače u Srbiji’’ (TEACH) koji treba da doprinese poboljšanju kvaliteta studijskih programa za vaspitače na visokim školama u Srbiji. Projekat sprovodi konzorcijum koji čine visoke škole za vaspitače iz Vršca, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Kruševca, Western Balkans Institute iz Beograda (RS), Metropolitan Univerzitet Mančester (UK), Univerzitet u Mariboru (SI) i Univerzitet u Baji (HU). Projekat finansira Evropska komisija kroz program TEMPUS.
Vest preuzeta sa: http://www.uskolavrsac.in.rs/unapredivanje-organizacionih-i-vestina-planiranja/
Tribina u okviru projekta „Moje dete biće naučnik“
25.12.2015.
U ponedeljak 14.12.2015. u malom amfiteatru Visoke škole održana je tribina u okviru projekta Moje dete biće naučnik u saradnji sa Centrom za promociju nauke, udruženjem građana Perspektive i uz medijsku podršku Vodiča za roditelje. Studenti su imali priliku da pogledaju specijalnu emisiju i učestvuju u diskusiji o podsticanju interesovanja za nauku kod dece predškolskog uzrasta.
Video prilog možete pogledati ovde: https://youtu.be/ZHgIetMEFNc
Vest preuzeta sa: http://www.uskolavrsac.in.rs/tribina-u-okviru-projekta-moje-dete-bice-naucnik/
U ponedeljak 14.12.2015. u malom amfiteatru Visoke škole održana je tribina u okviru projekta Moje dete biće naučnik u saradnji sa Centrom za promociju nauke, udruženjem građana Perspektive i uz medijsku podršku Vodiča za roditelje. Studenti su imali priliku da pogledaju specijalnu emisiju i učestvuju u diskusiji o podsticanju interesovanja za nauku kod dece predškolskog uzrasta.
Video prilog možete pogledati ovde: https://youtu.be/ZHgIetMEFNc
Vest preuzeta sa: http://www.uskolavrsac.in.rs/tribina-u-okviru-projekta-moje-dete-bice-naucnik/