AKTIVNOSTI

Završna konferencija posvećena harmonizaciji kurikuluma za vaspitače u Srbiji
07.11.2016. Novi Sad, RS

Konzorcijum koji sprovodi projekat TEMPUS TEACH (2013-2016), okupio je u petak 04. novembra 2016. godine preko 100 učesnika na završnoj konferenciji o usklađivanju studijskih programa za strukovne vaspitače. Konferencija je održana u amfiteatru Visoke škole za vaspitače a među učesnicima su bili brojni profesori i predavači, studenti, vaspitači i rukovodioci predškolskih ustanova, rukovodioci udruženja  vaspitača, nacionalne, pokrajinske i lokalne obrazovne vlasti, predstavnici stručnih obrazovnih institucija, predstavnici udruženja roditelja, nevladin sektor, mediji  i predstavnici partnerskih visokoškolskih institucija iz inostranstva: Mančestern Metropolitan Univerziteta iz Velike Britanije, Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Mariboru i Koledža Etvos Jozef iz Baje u Mađarskoj.

Konzorcijum koji sprovodi projekat TEMPUS TEACH (2013-2016), okupio je u petak 04. novembra 2016. godine preko 100 učesnika na završnoj konferenciji o usklađivanju studijskih programa za strukovne vaspitače. Konferencija je održana u amfiteatru Visoke škole za vaspitače a među učesnicima su bili brojni profesori i predavači, studenti, vaspitači i rukovodioci predškolskih ustanova, rukovodioci udruženja  vaspitača, nacionalne, pokrajinske i lokalne obrazovne vlasti, predstavnici stručnih obrazovnih institucija, predstavnici udruženja roditelja, nevladin sektor, mediji  i predstavnici partnerskih visokoškolskih institucija iz inostranstva: Mančestern Metropolitan Univerziteta iz Velike Britanije, Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Mariboru i Koledža Etvos Jozef iz Baje u Mađarskoj.

Na završnoj konferenciji se razgovaralo o zajedničkom iskustvu u okviru projekta TEACH: o procesu usklađivanja; unapređivanju metodičo-didaktičkih veština; unapređivanju prenosivih veština; akreditaciji studijskih programa i nabavci nove tehničke opreme; kako se komuniciralo i pozicioniranju u javnom mnjenju; održivosti i upotrebi rezultata i postignućima; posvećenosti kvalitetu procesa; upravljanju heterogenim konzorcijumom.

U svečanom delu, prisutnima su se obratili gđa. Anamarija Viček, državni sekretar za douniverzitetsko obrazovanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; g. Zoran Milošević, Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost; g. Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; kao i gđa. Jovanka Ulić, direktorka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad i ujedno domaćin skupa i gđa. Jelena Prtljaga, koordinatorka projekta, i direktoka Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihajlo Palov“ iz Vršaca.

U okviru prve sesije, gđa. Geraldine Lee-Treewek sa mančesterskom Metropolitan Univerziteta predstavila je proces usaglašavanja kurikuluma između 4 visoke škole u Srbiji. Ovaj proces vodio je tim stručnjaka sa Metropolitan Univerziteta u Mančesteru na čelu sa prof. Lee-Treewek na čelu, koji su činili i prof. Jenifer Fisher i Julia Bennet. Profesor sa Pedagoškog fakulteta u Maroboru g. Miran Muhič i g. Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN iz Beograda, predstavili su komponente unapređivanja metodičko-didaktičkih i prenosivih veština. Prof. Maria Kanizsai sa Koledža Etvos Jozef iz Baje u Mađarskoj, govorila je o značaju studentske prakse. Prof. Ivan Tomić sa Visoke škole za vaspitače iz Kruševca predstavio je proces akreditacije usaglašenih studijskih programa kao i proces kupovine tehničke opreme i softvera. Prof. Tanja Nedimović sa Visoke škole Mihailo palov iz Vršca predstavila kako je projekat komunicirao sa javnošću i zainteresovanim stranama. Prof. Otilija Velišek-Braško iz Novog Sada, prof. Gordana Mijailović iz Sremske Mitrovice i prof. Jelena Prtljaga iz Vršca predstavile su komponente održivosti, kvaliteta i upravljanja projektom.

Popodnevna sesija konferencije bila je posvećenja profesionalnom usavršavanju vaspitača. Razgovarali smo o izazovima koji postoje u sistemu stručnog usavršavanja vaspitača, o katalozima i kvalitetu obuka, o sprovođenju nadzora i osiguranju kvaliteta. Uvodničari u ovu sesiju bili su gđa. Olivera Todorović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, gđa. Radmila Petrović, predsednica Udruženja vaspitača Vojvodine i gđa. Ljiljana Dragutinović, predsednica Udruženja vaspitača Beograda. Sesiju je vodio Marko Stojanović iz WEBIN.

Zaključke konferencije možete naći ovde.

Elektronska oprema u Visokoj školi nabavljena kroz Tempus projekat
19.07.2016.

Sremska Mitrovica – Elektronska oprema u vrednosti 45 hiljada evra koja će biti korišćena u nastavi nabavljena je u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium kroz Tempus projekat.

Elektronska oprema u VSSM nabavljena kroz TEACH 2016

(Preuzeto sa: SIRMIUMINFO.RS)

Sremska Mitrovica – Elektronska oprema u vrednosti 45 hiljada evra koja će biti korišćena u nastavi nabavljena je u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium kroz Tempus projekat.

Elektronska oprema u VSSM nabavljena kroz TEACH 2016

(Preuzeto sa: SIRMIUMINFO.RS)

Međunarodni projekat Tempus TEACH ulazi u završnu fazu, a najveći dobitak za Visoku školu u materijalnom smislu je nabavka elektronske opreme. Elektronska oprema koja podrazumeva računare i druge multifunkcijske uređaje nabavljena je zahvaljujući učešću u projketu koji finansira Evropska unija.

„Oprema koja je nabavljena i sada već instalirana koristiće se u nastavi. Opremili smo dve informatičke učionice, u jednoj je postavljeno 25 lap top računara, a u drugoj 30-ak računara. Sve učionice i amfiteatri opremljeni su video-bimovima i u nekoliko većih je postavljen i po LCD televizor, a ukupno je utrošeno 45 hiljada evra“, rekla je prof. dr Slađana Milenković, direktor VŠSSVPI-Sirmium.

Elektronska oprema u VSSM nabavljena kroz TEACH 2016 (2)

(Preuzeto sa SIRMIUMINFO.RS)

 

„Projekat Tempus TECAH je od istorijskog značaja za našu Viosku školu, jer je ovo prvi međunarodni projekat u kojem učestvujemo. Ne samo da smo se materijalno i tehnički opremili, nego smo ispunili i glavni cilj projekta, a to je harmonizacija sa evropskim programima. Upravo smo dobili uverenje i odluku o akreditaciji našeg harmonizovanog studijskog programa za obrazovanje vaspitača,“ dodala je Milenkovićeva.

Program je harmonizovan sa nekoliko programa fakulteta u Srbiji i u Mađarskoj, Sloveniji i Engelskoj, a sad je i akreditovan. Završetak projekta je planiran u novembru 2016. godine.

Kako je rekao prof. dr Darko Dražić, pomoćnik direktora: „Oprema će biti dostupna svim studentima kroz nastavu, ali će biti i u skriptarnici i u studentskom paralmentu. Pored 25 lap top računara instalirano je 32 all in one računara, zatim foto kopir aparat, tri velika LCD televitora i 4 multifunkcijska uređaja odnosno savremenija štampača, 6 video bimova i 6 rutera za bežični internet“.

U Visokoj školi – Srimum u toku je prijemni ispit i na svaki smer se prijavilo više kandidata nego što može da se upiše, na inoformatički smer čak 50% više od potrebnog. Reakreditovan je i smer vaspitač dece u jaslicama i u toku je procedura za dobijanje dozvole da se na taj smer u septembru upiše 25 studenata.

(Vest preuzeta sa SIRMIUMINFO.RS)

Visoke škole za obrazovanje vaspitača uspešno akreditovale studijske programe
11.07.2016.

Visoke škole za obrazovanje vaspitača iz Vršca (VSVS), Novog Sada (VSVNS) i Sremske Mitrovice (VSSM) uspešno su završile proces akreditacije studijskih programa za obrazovanje vaspitača dobijanjem Uverenja o akreditaciji izdatih od strane Komisije za akreditaciju i osiguranje kvaliteta (KAPK). Ovime su sve četiri visoke škole učesnice projekta TEMPUS TEACH (544141) uspešno prošle kroz proces usaglašavanja jer je prethodno i Visoka škola za obrazovanje vaspitača iz Kruševca dobila pozitivno mišljenje KAPK na Odluku o izmeni studijskog programa.

 

cover

Visoke škole za obrazovanje vaspitača iz Vršca (VSVS), Novog Sada (VSVNS) i Sremske Mitrovice (VSSM) uspešno su završile proces akreditacije studijskih programa za obrazovanje vaspitača dobijanjem Uverenja o akreditaciji izdatih od strane Komisije za akreditaciju i osiguranje kvaliteta (KAPK). Ovime su sve četiri visoke škole učesnice projekta TEMPUS TEACH (544141) uspešno prošle kroz proces usaglašavanja jer je prethodno i Visoka škola za obrazovanje vaspitača iz Kruševca dobila pozitivno mišljenje KAPK na Odluku o izmeni studijskog programa.

 

cover

Dobijanjem akreditacije je potvrđeno da je proces usaglašavanja studijskih programa za vaspitače na 4 visoke škole sproveden u skladu sa visokim standardima i dugoročnim pravcem razvoja predškolskog obrazovanja definisanim u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine.

 

Uverenja o akreditaciji možete pogledati na sledećim linkovima:

Odluka o akreditaciji studijskog programa – Sremska Mitrovica

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – Sremska Mitrovica

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – Vršac

Odluka o akreditaciji studijskog programa – Novi Sad

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – Novi Sad

Odluka o izmenama studijskog programa – Kruševac

 

Podsetimo, četiri visoke škole uključujući Visoku školu za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” VršacVisoku školu strukovnih studija za vaspitače u KruševcuVisoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom SaduVisoku školu strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum iz Sremske Mitroviceuz podršku organizacije Zapadnobalkanski institut iz Beograda i 3 evropska univerziteta – Metropolitan Univerziteta iz Mančestera (UK), Univerziteta u Mariboru (SLO) i Univerziteta u Baji (HU), izvršile su usaglašavanje i modernizaciju studijskih programa za vaspitače i osavremenjivanje nastavne metodike u skladu sa najboljim savremenim praksama koje se primenjuju u ovoj oblasti u EU.

 

Harmonizacija je izvršena u okviru projekta TEACH koji je započet u novembru 2013. godine i trajaće do kraja 2016. godine a koji se finansira sredstvima EU kroz program TEMPUS. Projekat treba da doprinese modernizaciji strukovnog obrazovanja za vaspitače a u ključne aktivnosti spadaju harmonizacija studijskih programa, osavremenjivanje nastavne metodike, formiranje tima trenera i kupovina opreme.

 

Više informacija o projektu možete naći na projektnom sajtu http://teach.edu.rs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpersonalna darovitost – mogućnosti razvoja
03.07.2016. Vršac, RS
U Vršcu je 01.07.2016. godine održan 22. Okrugli sto, međunarodni naučni skup, pod nazivom Intrapersonalna darovitost – mogućnosti razvoja. Uvodničari na konferenciji bili su: prof. dr Nenad Suzić, sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Bosna i Hercegovina, koji je govorio na temu: Podsticanje divergentne produkcije kao osnovkreativnog učenja darovitih i doc. dr Tanja Nedimović, iz Visoke škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu čija je tema bila: Podsticanje intrapersonalnedarovitostidometi i ograničenja.
Plakat 22. okrugli sto Vrsac
U Vršcu je 01.07.2016. godine održan 22. Okrugli sto, međunarodni naučni skup, pod nazivom Intrapersonalna darovitost – mogućnosti razvoja. Uvodničari na konferenciji bili su: prof. dr Nenad Suzić, sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Bosna i Hercegovina, koji je govorio na temu: Podsticanje divergentne produkcije kao osnovkreativnog učenja darovitih i doc. dr Tanja Nedimović, iz Visoke škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu čija je tema bila: Podsticanje intrapersonalnedarovitostidometi i ograničenja.
Plakat 22. okrugli sto Vrsac

Ovogodišnji 22. okrugli sto o darovitima organizovali su: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” iz Vršca u saradnji sa Univerzitetom „Aurel Vlajku” iz Arada, Rumunija, Univerzitetom „1. decembar 1918.” iz Alba Julije, Rumunija, Univerzitetom „Sv. Kliment Ohridski” iz Bitole, Makedonija i Univerzitetom Metropoliten iz Mančestera. Većina od 80 učesnika iz 9 evropskih država, prijavljenih za učešće na konferenciji, prisustvovalo je skupu koji se odvijao u velikoj Sali Hotela Srbija.
Više in forormacija o okruglom stolu možete naći na sledećem linku: http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/22-okrugli-sto/
Upravni odbor projekta TEACH – 7. put
01.06.2016.

Sedmi sastanak Upravnog odbora TEACH projekta održan je u prostoru Gnezda u Beograđanci u organizaciji WEBIN. Svrha sastanka je bila da se rukovodioci institucija iz konzorcijuma sastanu uživo pred letnju pauzu a ulaska u poslednjih 6 meseci trajanja projekta i prodiskutuju o preostalim obavezama, aktivnostima i otvorenim pitanjima.

Sedmi sastanak Upravnog odbora TEACH projekta održan je u prostoru Gnezda u Beograđanci u organizaciji WEBIN. Svrha sastanka je bila da se rukovodioci institucija iz konzorcijuma sastanu uživo pred letnju pauzu a ulaska u poslednjih 6 meseci trajanja projekta i prodiskutuju o preostalim obavezama, aktivnostima i otvorenim pitanjima.

Sastanku je prisustvovalo 12 predstavnika/ca i to: Jelena Prtljaga, predsednica UO (VSVS), Jelena Nastić-Stojanović, Marko Stojanović, Tijana Morača (WEBIN), Bojan Milošević, Jovanka Ulić (VSVNS), Adel Manz, Marta Gal i Zorica Jurčević (EJF), Geraldine Lee Treewek (MMU), Darko Dražić (VSSM) i Aleksandar Vasić (VSVKS). Miran Muhič (UM) i Slađana Milenković (VSSM) kao članovi/ce UO su bili opravdano odsutni.

 

Sastanak je osmišljen tako da se razgovara o realizovanim aktivnostima po radnim paketima, zatim

o tekućim i budućim aktivnostima (izrada Vodiča za studente, drugih publikacija, usvajanje Strategije za unapređenje veština nastavnika na pojedinim Visokim školama uključenim u Tempus TEACH, e-bilten i drugi oblici diseminacije rezultata, akreditacija, Završna konferencija, finansije, itd.) i na kraju o mogućnostima za saradnju na novom projektu.

 

Kada je reč o realizovanim aktivnostima, Geraldina Lee i Jelena Prtljaga su prisutne informisali da je prvi radni paket ‘’Harmonizacija kurikuluma’’ u potpunosti realizovan odnosno da je organizovana Uvodna konferencija 2012. godine u Vršcu, da je VSVNS objavila uporednu analizu studijskih programa, da su sve škole zajednički pripremile dokument ‘’Okvir za usaglašavanje kurikuluma…’’ i sprovele planove usaglašavanja koji je rezultirao pripremom dokumentacije za akreditaciju i podnošenjem zahteva KAPK-u da usaglašeni studijski program bude akreditovan. Pitanje akreditacije je otvorilo diskusiju o 4. radnom paketu ‘’Akreditacija i upis studenata’’ u okviru koje je Aleksandar Vasić iz VSVKS informisao sve da je njihova škola podnela zahtev za saglasnost na izvršene izmene do 20% i da je dobila saglasnost od KAPK te da je VSVKS uspešno zaključila proces harmonizacije kurikuluma i akreditace. VSVKS će u godini 2016/17 upisati prvu generaciju studenata po reformisanom studijskom programu za vaspitače. Sa druge strane, Jelena Prtljaga je prisutne informisala da su preostale 3 škole podnele zahtev za akreditaciju krajem 2015. godine i da se još uvek čeka na rešenje KAPK o akreditaciji te da su direktori škola u više navrata pokušali da ostvare komunikaciju sa KAPK i ubrzaju proceduru akreditacije. spomenuta je komunikacija sa KAPK preko Konferencije akademija strukovnih studija i Erasmus+ kancelarije kao i preko ličnih poznanstava i da je učinjeno sve kako bi se KAPK animirao da u propisanom roku izda rešenje o akreditaciji. Konstatovano je da KAPK nema dovoljno ljudstva da administrira sve prostigle zahteve. Pošto nije sigurno da li će i kada KAPK izdati rešenja o akreditaciji studijskih programa, pokrenuta je diskusija kako pristupiti pitanju upisa nove generacije tj. po kom programu ih upisati?

 

Konstatovano je da je 2. radni paket ‘’Unapređenje nastavne metodike i preduzetničkih kompetencija’’ realizovan u potpunosti. Održano je 5 metodičkih obuka koje su pripremili i sproveli predstavnici Univerziteta u Mariboru. Konstatovano je da je i 3. radni paket ‘’Unapređenje prenosivih veština’’ realizovan u potpunosti i da je WEBIN osmislio i realizovao program obuke za trenere u kojem je učestvovalo 20 profesora/ki sa 4 visoke škole za vaspitače a da je juče održan prvi radni sastanak TEACH tima trenera. WEBIN je informisao prisutne da je u toku priprema priručnika o prenosivim veštinama.

 

Konstatovano je i da je 5. radni paket ‘’Diseminacija projektnih rezultata’’ u toku. Konstatovano je da je sajt realizovan i da se redovno ažurira, da se kreativa projekta dobra da e-bilteni redovno izlaze i da su sve institucije realizovale aktivnosti interne diseminacije kroz sednice nastavnih veća i učestvovale u eksternoj diseminaciji preko davanja izjava i učestvovanja u TV emisijama. Isto je konstatovano i za 6. radni paket ‘’Održivost’’. Konstatovano je da su sve institucije potpisale brojne međusobne sporazume o saradnji u oblasti Erasmus+ mobilnosti. Formiran je TEACH tim trenera koji će nastaviti da funkcioniše i nakon završetka projekta. Nastavni kadar je povezao i počeli su da objavljuju zajedničke radove i da objavljuju u časopisima jedni kod drugih kao i da međusobno posećuju naučne konferencije. Takođe je konstatovano da se na institucijama realizuju i lokalne obuke za prenosive veštine i tečaji engleskog jezika za nastavni kadar. U toku je i dogovaranje o nastavku saradnje kroz novi zajednički projekat. Sve škole su uz podršku i mentorstvo EJF počele da pripremaju institucionalne strategije unapređivanja kompetencija nastavnog kadra. Takođe se priprema i Vodič za praksu. Konstatovano je u smislu održivosti i da je projekat značajno doprineo povezivanju škola i zbližavanju jer se na početku projekta skoro nismo ni poznavali a sada postoje čvrsti i prisni odnosi i profesionalni i privatni.

 

Kada je reč od 7. radnom paketu ‘’Osiguranje kvaliteta i monitoring’’ konstatovano je da se aktivnosti odvijaju redovno, da je formiran na početku QAC (Komitet za osiguranje kvaliteta) koji je održao 5 sastanaka i pripremio 2 godišnja Izveštaja o napretku u sprovođenju projekta. Isto i sa 8. radnim paketom ‘’Upravljanje projektom’’.

 

Na kraju je otvorena tema novog projekta i nastavka saradnje konzorcijuma. Bojan Milošević iz VSVNS je kratko predstavio ideju projekta, temu i razloge za intervenciju i informisao sve prisutne o zaključcima iz razgovora sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja koji su predložili još nekoliko relevantnih tema koje treba da uđu u projekat. Sve prisutne institucije su izrazile podršku predlogu projekta i nastavku saradnje konzorcijuma. Dogovoreno je da se konzorcijum proširi sa najmanje još jednom visokom školom za vaspitače , ZUOV-om i strukovnim udruženjem vaspitača ali da se svi detalji još jednom razmotre tokom letnje pauze, da WEBIN pripremi koncept projekta i da se u septembru organizuje još jedna radionica u Beogradu na kojoj ćemo razmatrati samo novi projekat i na kojju ćemo pozvati i dodatne partnere.

 

Agendu sastanka možete preuzeti OVDE.

Zapisnik sa sastanka možete preuzeti OVDE.

 

Foto: WEBIN

(TEACH) Konstituisan tim trenera/ica
01.06.2016.

Tim trenera iz oblasti prenosivih veština (TEACH TIM) konstitutisan je danas na prvom radnom sastanku koji je održan u Beogradu u organizaciji WEBIN. Tim čini 23 trenera i trenerice različitih struka (sociologija, psihologija, pedagogija, vaspitanje, ekonomija, informatika i sl.) specijalizovanih za različite veštine i kompetencije koje se smatraju veštinama prenosivim i primenjivim i različitim radnim kontekstima.

Copy of DSC_0105

Tim trenera iz oblasti prenosivih veština (TEACH TIM) konstitutisan je danas na prvom radnom sastanku koji je održan u Beogradu u organizaciji WEBIN. Tim čini 23 trenera i trenerice različitih struka (sociologija, psihologija, pedagogija, vaspitanje, ekonomija, informatika i sl.) specijalizovanih za različite veštine i kompetencije koje se smatraju veštinama prenosivim i primenjivim i različitim radnim kontekstima.

Copy of DSC_0105

 

WEBIN će biti zadužen za administriranje aktivnosti TEACH tima a vise informacije će biti objavljeno uskoro.

Copy of DSC_0093

 

Nakon sastanka TEACH treneri/ce i drugi gosti imali su priliku da uživaju u krstarenju Dunavom i Savom i razgledanju obala starog grada Zemuna i Beograda.

IMG_8141

 

Foto: P Prtljaga (VSVS) & WEBIN

Javni poziv za dostavljanje ponuda – javna nabavka
18.05.2016.

Дел.бр. 308/16

Вршац, 17.05.2016.

 

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

„МИХАИЛО ПАЛОВ“ у Вршцу, Омладински трг број 1, 26300 Вршац

                                                            и

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА  у Новом Саду, Петра Драпшина 8, 21000 Нови Сад

                                                      достављају

 

                                                        ПОЗИВ

 

за прикупљање понуда у поступку за обједињену набавку рачунарске опреме

за потребе партнера на TEMПУС ПРОЈЕКТУ- Хармонизација курикулума у образовању васпитача у Србији“ (Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia); број пројекта je: 544141 – Tempus-1-2013-1-RSTEMPUSJPCR; број уговора: 2013 – 4523/ 001 – 001, у поступку набавке ТEMPUS TEACH  T 1/16

 

Предмет набавке је обједињена набавка рачунарске опреме  за потребе партнера у пројекту  Високе школе струковних студија за васпитаче „ Михаило Палов“ у Вршцу, и  Високе школе струковних студија за образовање васпитача Нови Сад.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која поднесу доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама којим доказују испуњавање услова из члана 75. Закона.

Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је дужан да достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној документацији. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Увид у конкурсну документацију и њено преузимање може извршити представник понуђача, са уредним писаним овлашћењем, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 14,00 часова, у просторијама Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, Омладински трг број 1, 26300 Вршац, односно преузимањем са портала  Високих  школа: http://www.uskolavrsac.in.rs, http://www.vaspitacns.edu.rs или на порталу: www.javne-nabavke.com, почев од дана објављивања позива.

Рок за подношење понуде је  17.06.2016. године до 11.00 часова, без обзира на начин доставе.

Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће бити разматране.

Понуда мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или исписана штампаним словима, хемијском оловком или неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.

Свака страница преузете конкурсне документације, односно документације коју понуђач доставља Наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Понуда се подноси на српском језику.

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави сва документа за учешће у поступку, у свему како је то дефинисано конкурсном документацијом.

Понуде доставити на адресу: Висока школа струковних васпитача „Михаило Палов“,у Вршцу, Омладински трг број 1, 26300 Вршац, у запечаћеној коверти, са назнаком: „Понуда за обједињену набавку у пројекту TEMPUS  ТEACH  1/16 – не отварати“.

На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број телефона.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана након истека рока за подношење понуда, односно у петак 17.06.2015. године у 13.30 часова, на адреси Наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, Омладински трг број 1, у зборници школе.

Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са уредним писаним овлашћењем, које ће се предати комисији наручиоца пре отварања понуда.

Избор најповољнијег понуђача биће објављен на основу критеријума „најнижа понуђена цена“.

Наручилац ће у року од 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда донети одлуку о избору најповољније понуде, односно додели уговора за предметну набавку.

Сва додатна обавештења у вези са овим позивом заинтересовани понуђачи могу тражити електронским путем упућивањем захтева на следећу е-мејл адресу: vsvassekretar@hemo.net

Додатне информације понуђачи могу тражити најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три (3) дана од пријема захтева доставити одговор у писменом облику и истовремено ће ту информацију доставити свим другим понуђачима који су примили конкурсну документацију.

 

Комисија за обједињену набавку опреме

Дел.бр. 308/16

Вршац, 17.05.2016.

 

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

„МИХАИЛО ПАЛОВ“ у Вршцу, Омладински трг број 1, 26300 Вршац

                                                            и

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА  у Новом Саду, Петра Драпшина 8, 21000 Нови Сад

                                                      достављају

 

                                                        ПОЗИВ

 

за прикупљање понуда у поступку за обједињену набавку рачунарске опреме

за потребе партнера на TEMПУС ПРОЈЕКТУ- Хармонизација курикулума у образовању васпитача у Србији“ (Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia); број пројекта je: 544141 – Tempus-1-2013-1-RSTEMPUSJPCR; број уговора: 2013 – 4523/ 001 – 001, у поступку набавке ТEMPUS TEACH  T 1/16

 

Предмет набавке је обједињена набавка рачунарске опреме  за потребе партнера у пројекту  Високе школе струковних студија за васпитаче „ Михаило Палов“ у Вршцу, и  Високе школе струковних студија за образовање васпитача Нови Сад.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која поднесу доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама којим доказују испуњавање услова из члана 75. Закона.

Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је дужан да достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној документацији. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Увид у конкурсну документацију и њено преузимање може извршити представник понуђача, са уредним писаним овлашћењем, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 14,00 часова, у просторијама Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, Омладински трг број 1, 26300 Вршац, односно преузимањем са портала  Високих  школа: http://www.uskolavrsac.in.rs, http://www.vaspitacns.edu.rs или на порталу: www.javne-nabavke.com, почев од дана објављивања позива.

Рок за подношење понуде је  17.06.2016. године до 11.00 часова, без обзира на начин доставе.

Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће бити разматране.

Понуда мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или исписана штампаним словима, хемијском оловком или неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.

Свака страница преузете конкурсне документације, односно документације коју понуђач доставља Наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Понуда се подноси на српском језику.

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави сва документа за учешће у поступку, у свему како је то дефинисано конкурсном документацијом.

Понуде доставити на адресу: Висока школа струковних васпитача „Михаило Палов“,у Вршцу, Омладински трг број 1, 26300 Вршац, у запечаћеној коверти, са назнаком: „Понуда за обједињену набавку у пројекту TEMPUS  ТEACH  1/16 – не отварати“.

На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број телефона.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана након истека рока за подношење понуда, односно у петак 17.06.2015. године у 13.30 часова, на адреси Наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, Омладински трг број 1, у зборници школе.

Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са уредним писаним овлашћењем, које ће се предати комисији наручиоца пре отварања понуда.

Избор најповољнијег понуђача биће објављен на основу критеријума „најнижа понуђена цена“.

Наручилац ће у року од 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда донети одлуку о избору најповољније понуде, односно додели уговора за предметну набавку.

Сва додатна обавештења у вези са овим позивом заинтересовани понуђачи могу тражити електронским путем упућивањем захтева на следећу е-мејл адресу: vsvassekretar@hemo.net

Додатне информације понуђачи могу тражити најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три (3) дана од пријема захтева доставити одговор у писменом облику и истовремено ће ту информацију доставити свим другим понуђачима који су примили конкурсну документацију.

 

Комисија за обједињену набавку опреме

Izveštaj o aktivnostima u okviru posete Mariboru
05.04.2016.

Studijska poseta 30. mart – 02. april 2016.

 IMG_7622

Predstavnici Visokih škola učesnica u Tempus projektu iz Srbije i udruženja Web-In iz Beograda boravili su u Mariboru u okviru studijske posete Univerzitetu u Mariboru u Sloveniji. Studijska poseta Pedagoškom fakultetu u Mariboru omogućila je učesnicima da se upoznaju sa materijalnim uslovima i oblicima nastavnog rada na departmanu za predškolsko obrazovanje. Predstavnici svih uključenih partnera imali su sastanak i sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju u okviru Univerziteta u Mariboru.

Studijska poseta 30. mart – 02. april 2016.

 IMG_7622

Predstavnici Visokih škola učesnica u Tempus projektu iz Srbije i udruženja Web-In iz Beograda boravili su u Mariboru u okviru studijske posete Univerzitetu u Mariboru u Sloveniji. Studijska poseta Pedagoškom fakultetu u Mariboru omogućila je učesnicima da se upoznaju sa materijalnim uslovima i oblicima nastavnog rada na departmanu za predškolsko obrazovanje. Predstavnici svih uključenih partnera imali su sastanak i sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju u okviru Univerziteta u Mariboru.

Poseta je počela u sredu, 30. marta, kada je 16 predstavnika Visokih škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Vršca, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Kruševca i udruženja Web-In iz Beograda doputovalo i imalo kraći sastanak sa prof. dr Miranom Muhićem i prof. dr Matjažom Duhom, predstavnicima Pedagoškog fakulteta u Mariboru, projektnim koordinatorom procesa osnaživanja metodičkih kompetencija nastavnika visokih škola iz Srbije koji se odvijao kroz realizaciju četiri višednevne radionice.

 

U uvodnom delu drugog dana, dekan i prodekani Pedagoškog fakulteta, kao i predstavnici departmana za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su organizovali zvaničan prijem gostiju iz Srbije, kada su učesnicima TEMPUS projekta prezentovali Univerzitet i Pedagoški fakultet, kao i  organizaciju i karakteristike studija, predmete i nastavne metode, obaveze studenata, specifičnosti odnosa sa studentima i sl. Na sastanku je takođe razgovarano o dosadašnjim i budućim koracima rada na projektu. Nakon prijema, svi učesnici projekta zajedno sa nastavnicima i studentima iz Maribora prisustvovali su lutkarskoj predstavi za decu, koju su studenti sa svoijim mentorima doc. dr Sabinom Šinko i mr Oliverom Ilić pripremili za svoje goste, mališane iz vrtića u kojima imaju praksu. Usledila je poseta vrtiću Kekec, koji je opremljen po strogim nacionalnim standardima i koji je uključen u projekat Step by Step, te se u njemu vaspitno-obrazovni rad sa decom odvija u skladu sa principima korak po korak. Posetu su organizovale kolege Fanika Balič i dr Tomaž Zupančič, koji su ukazali na vezu između sadržaja osnovnog obrazovanja vaspitača na Departmanu za predškolsko obrazovanje i ove i sličnih (Valdorf, Montesori…) aktuelnih metoda rada sa decom u vrtićima u Sloveniji.

 

Sledeća aktivnost bila je obilazak kampusa Univerziteta. Uz prijatnu šetnju kroz ceo kompleks u okviru kog se nalaze i domovi za smeštaj studenata, učesnici TEMPUS projekta imali su priliku da posete i steknu uvid u izgled i  opremljenost učionica, kabineta, amfiteatara, radnu atmosferu na predavanjima, veličinu (brojnost) studijskih grupa, opremljenost nastavnim sredstvima… Posetili su studentsku biblioteku, učionice, raznovrsne kabinete, pozorišnu scenu, studentsku kantinu, studentski klub, unutrašnje i spoljašnje objekte za fizičko vežbanje, čitaonicu i sl.

 

Gosti iz Srbije su potom imali sastanke sa svojim kolegama profesorima za Departmana za predškolski odgoj, kada su razgovarali o interesovanju za ovaj studijski program (izuzetno popularan – svake godine imaju 3 kandidata na jedno mesto), kurikulumu, visokoškolskoj didaktici, metodama rada sa studentima i studentskoj praksi. Pokrenuti su i dogovori oko mogućnosti dalje saradnje – suorganizacija konferencija, objavljivanje zajedničkih monografija, gostovanja profesora… Nakon toga, učesnici studijske posete imali su priliku da razgovaraju i sa studentima o mogućnostima međuinstitucionalne razmene, odnosno mobilnosti studenata u okviru Erazmus+ programa.

 

Naši domaćini i partneri sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Mariboru, za učesnike projekta iz Srbije priredili su večernje druženje uz tradicionalna slovenačka jela, u lepom ambijentu Draš centra u Mariboru. Druženje je proteklo u izuzetno prijateljskoj atmosferi.

 

Sadržaji trećeg i četvrtog dana studijske posete organizovani su u skladu sa njenim osnovnim ciljevima koji se, pre svega, odnose na jačanje metodičkih veština nastavnika iz Srbije, odnosno inovativne metode rada sa studentima na Pedagoškom fakultetu u Mariboru. Tako su učesnici posete imali prilike da posmatraju nastavu koja se u okviru programa za obrazovanje vaspitača odvija u različitim predmetima, odnosno jednosemestralnim kursevima – vežbe iz predmeta Osnove prirodnih nauka (Začetno naravoslovje – mr Darija Petek) i Didaktika uvajanja v družbeno okolje (dr Marta Licardo) kojima je blizak ekvivalent u Srbiji predmet Upoznavanje okoline, kao i vežbe iz predmeta Elementarni likovno – pedagoški praktikum (dr Tomaž Župančič). Učesnici projekta imali su priliku da posmatraju organizaciju nastave po malim grupama (6 – 8 studenata) i eksperimente koje studenti, po ugledu na metod ruke u testu, izvode tokom nastave. Uočena je pozitivna i opuštena radna atmosfera, dobra opremljenost kabineta, ali i spremnost predmetnog profesora i slovenačkih studenata da razmene svoja iskustva sa učesnicima projekta. Vodio se razgovor o specifičnostima studija na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, uslovima studiranja, mogućnostima za dalje napredovanje i usavršavanje, zaposlenje, cenjenost profesije vaspitača u društvu i sl. Organizovana je poseta još jednom vrtiću u Mariboru – Ivan Glinšek, gde su demonstrirani inovatnivni oblici rada sa predškolskom decom.

 

Tokom studijske posete za predstavnike projektnih partnera iz Srbije organizaovana je i poseta Rektoratu Univerziteta – Kancelariji  za međunarodu saradnju. Šef kancelarije, gospodin Mladen Kraljić izložio je raznovrsne oblike međunarodne saradnje koje Univerzitet u Mariboru ima sa visokoškolskim institucijama iz celog sveta i predočio je gostima iz Srbije mogućnost saradnje sa Univerzitetom u Mariboru. Poseban akcenat stavljen je na mogućnost razvoja budućih projekata, kao i Erazmus + K3 program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata. Dve visoke škole učesnice Tempus TEACH projekta imaju potpisane sporazume sa Univerzitetom u Mariboru, tako da Visoka škola u Vršcu već u 2015/16. godini može ostvariti mobilnosti nastavnika, a od sledeće akademske godine i Visoka škola u Vršcu i Visoka škola u Novom Sadu imaće, na osnovu potpisanih sporazuma, priliku da razvija razmenu studenata (u trajanju od jednog ili dva semestra) i profesora (studijski boravci u trajanju do 10 dana).

 

Izveštaj dostavile:

Dr Jelena Prtljaga

Dr Tanja Nedimović

Dr Nataša Sturza Milić

 

 

Vršac, 04.04.2016. god.

Studijska poseta Mančester Metropolitan Univerzitetu
13.03.2016.
U periodu između 29. februara i 4. marta 2016. godine, profesori  Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu zajedno sa kolegama iz visokih vaspitačkih škola iz Novog Sada, Sremske Mitrovice i Kruševca  posetili su Univerzitet u Mančesteru (Manchester Metropolitan University) – kampus u mestu Kru (Crewe) u Velikoj Britaniji.
SV MMU 2016
U periodu između 29. februara i 4. marta 2016. godine, profesori  Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu zajedno sa kolegama iz visokih vaspitačkih škola iz Novog Sada, Sremske Mitrovice i Kruševca  posetili su Univerzitet u Mančesteru (Manchester Metropolitan University) – kampus u mestu Kru (Crewe) u Velikoj Britaniji.
SV MMU 2016

U toku ove studijske posete koja čini sastavni deo aktivnosti u okviru projekta TEACH evropskog programa TEMPUS, profesori su imali priliku da se bliže upoznaju sa departmanima univerziteta i da u susretima sa njihovim rukovodiocima, profesorima i studentima sagledaju mogućnosti što uspešnije implementacije novih iskustava u radu na svojim visokoškolskim ustanovama. Uz prijatnu šetnju kroz ceo kompleks MMU (prepoznatljivog po karakterističnim engleskim zgradama od crvene cigle, sa puno travnatih površina), učesnici TEMPUS projekta iz Srbije zajedno sa koleginicama iz Engleske, prof dr. Džeraldinom Li Trevik,  prof. dr Džulijom Benet i prof. dr Dženi Fišer, sa kojima na realizaciji projekta sarađuju već pune dve godine,  imali su priliku da posete i steknu uvid u izgled i  opremljenost učionica, kabineta, amfiteatara, radnu atmosferu na predavanjima, veličinu (brojnost) studijskih grupa, opremljenost nastavnim sredstvima… Posetili su studentsku biblioteku, učionice, raznovrsne kabinete, pozorišnu scenu, studentsku kantinu, studentski klub, objekte za fizičko vežbanje, čitaonicu i sl. Učesnici projekta imali su priliku da posmatraju različite oblike nastave, mentorskog rada, kao i organizaciju nastave po grupama (6 – 8 studenata). Uočena je pozitivna i opuštena radna atmosfera, dobra opremljenost kabineta, ali i spremnost predmetnog profesora i engleskih studenata da razmene svoja iskustva sa učesnicima projekta. Vodio se razgovor o specifičnostima studija na MMU, uslovima studiranja, mogućnostima za dalje napredovanje i usavršavanje, zaposlenje, cenjenost profesije nastavnika i vaspitača u društvu i sl.
Naši domaćini i partneri sa MMU, za učesnike projekta priredili su posetu zamku Crewe Hall uz engleski čaj, kao i večernje druženje uz tradicionalna engleska jela, u studentskoj kantini koju smo obišli u toku prvog dana. Druženje je proteklo u izuzetno prijateljskoj atmosferi.
Tokom ovog studijskog putovanja bila je organizovana i poseta osnovnoj školi u mestu Kru (koju pohađaju i deca koja bi u Srbiji bila u predškolskoj ustanovi, s obzirom na to da u Engleskoj deca polaze u školu sa 4 godine), u okviru koje su gostima bili predstavljeni modeli rada na različitim uzrasnim grupama kao i način organizovanja i funkcionisanja školskih/predškolskih ustanova u Velikoj Britaniji.
Nakon dva izuzetno sadržajna dana u Kruu, realizovan je odlazak učesnika iz Srbije u Mančester, gde su prvo obišli Muzije nauke i stekli u uvid u različite oblike saradnje između muzeja i predškolskih/školskih ustanova. U okviru posete Univerzitetskom centru MMU u Mančesteru prvo smo imali priliku da obiđemo novu zgradu Univerziteta u kojoj je nastava počela da se realizuje pre nepune dve godine i da se upoznamo sa prostornim i tehničkim uslovima realizacije nastavnih planova i programa na ovom Univerzitetu. Predstavnici iz Srbije posetili su biblioteku, amfiteatar, kabinete za izvođenje nastave, profesorske kabinete, slušaonice, fiskulturnu salu… Zgrada je nova i izuzetno funkcionalna, opremljena najsavremenijom tehničkom opremom i informacionim tehnologijama. Tokom posete domaćin, prof. dr Dženi Fišer, pored detaljnog obilaska nove zgrade univerziteta Birley Fields priredila je i druge sadržaje. Učesnici su prisustvovali predavanjima i diskusiji koje su vodili Dr Martrin King in Dr Katherine Runswick-Cole. Tokom diskusije, razmenjena su iskustva o podršci porodici sa decom sa posebnim potrebama u Engleskoj i Srbiji.
Zajedno sa svojim ostalim kolegama iz Srbije, predstavnici naše škole, direktorka doc. dr Jelena Prtljaga, prof. dr Aleksandar Stojanović i dr Euđen Činč, imali su susret sa studentima postdiplomskih studija kao i sa kolegnicom dr Margaret Eastcott koja rukovodi departamenom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Mančesteru i tom prilikom razmatrali dalje mogućnosti saradnje sa ovom prestižnom evropskom visokoškolskom ustanovom.
Poseta Mančesteru završena je prijatnom šetnjom kroz Hjulm (Hulm history and culture tour) tokom koje su gosti iz Srbije mogli da nauče mnogo o istoriji i razvoju ovog dela Mančestera.
Poslednjeg dana posete organizovan je sastanak na kome se diskutovalo o dosadašnjim rezultatima projekta, kao i o zadacima koji nas očekuju u narednom periodu.
Foto: VSVS
Festival narodnih običaja u Vladimirovcu
09.03.2016.
Osnovna škola „1 Maj“ iz Vladmirovca organizovala je 1. marta tekuće godine prvo izdanje Festivala narodnih običaja. Tom prilikom organizovana je i izložba sa narodnim rukotvorinama, narodnim nošnjama, ručnim radovima, ćilima i drugim tkanim stvarima kao i raznovrstnim „marcišorima“, tradicionalnim vesnikom proleća kod rumuna.
Festival u Vladimircima
Osnovna škola „1 Maj“ iz Vladmirovca organizovala je 1. marta tekuće godine prvo izdanje Festivala narodnih običaja. Tom prilikom organizovana je i izložba sa narodnim rukotvorinama, narodnim nošnjama, ručnim radovima, ćilima i drugim tkanim stvarima kao i raznovrstnim „marcišorima“, tradicionalnim vesnikom proleća kod rumuna.
Festival u Vladimircima

Među mnogobrojnim učesnicima, učestvovali su i studenti Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ – Vršac,  koji su, po tekstu profesorice dr Eufrozine Greonjanc i uz koordinaciju doc. dr Branduše Žujka, prezentovali deo kulturne tradicije rumuna sa ovih prostora, „La şezătoare/ Na prelu“. Osmišljena kao pozorišni komad, predstava je okupila grupu talentovanih studenata: Adrijana Carana, Miloša Radakovića, Firicu Čina, Virdjiniju Pasula, Klaudiju Kotec i Nelu Ilin.
Vest poreuzeta sa sajta: http://www.uskolavrsac.in.rs/festival-narodnih-obicaja-u-vladimirovcu/