Završna konferencija posvećena harmonizaciji kurikuluma za vaspitače u Srbiji

07.11.2016. Novi Sad, RSKonzorcijum koji sprovodi projekat TEMPUS TEACH (2013-2016), okupio je u petak 04. novembra 2016. godine preko 100 učesnika na završnoj konferenciji o usklađivanju studijskih programa za strukovne vaspitače. Konferencija je održana u amfiteatru Visoke škole za vaspitače a među učesnicima su bili brojni profesori i predavači, studenti, vaspitači i rukovodioci predškolskih ustanova, rukovodioci udruženja  vaspitača, nacionalne, pokrajinske i lokalne obrazovne vlasti, predstavnici stručnih obrazovnih institucija, predstavnici udruženja roditelja, nevladin sektor, mediji  i predstavnici partnerskih visokoškolskih institucija iz inostranstva: Mančestern Metropolitan Univerziteta iz Velike Britanije, Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Mariboru i Koledža Etvos Jozef iz Baje u Mađarskoj.

Na završnoj konferenciji se razgovaralo o zajedničkom iskustvu u okviru projekta TEACH: o procesu usklađivanja; unapređivanju metodičo-didaktičkih veština; unapređivanju prenosivih veština; akreditaciji studijskih programa i nabavci nove tehničke opreme; kako se komuniciralo i pozicioniranju u javnom mnjenju; održivosti i upotrebi rezultata i postignućima; posvećenosti kvalitetu procesa; upravljanju heterogenim konzorcijumom.

U svečanom delu, prisutnima su se obratili gđa. Anamarija Viček, državni sekretar za douniverzitetsko obrazovanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; g. Zoran Milošević, Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost; g. Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; kao i gđa. Jovanka Ulić, direktorka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad i ujedno domaćin skupa i gđa. Jelena Prtljaga, koordinatorka projekta, i direktoka Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihajlo Palov“ iz Vršaca.

U okviru prve sesije, gđa. Geraldine Lee-Treewek sa mančesterskom Metropolitan Univerziteta predstavila je proces usaglašavanja kurikuluma između 4 visoke škole u Srbiji. Ovaj proces vodio je tim stručnjaka sa Metropolitan Univerziteta u Mančesteru na čelu sa prof. Lee-Treewek na čelu, koji su činili i prof. Jenifer Fisher i Julia Bennet. Profesor sa Pedagoškog fakulteta u Maroboru g. Miran Muhič i g. Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN iz Beograda, predstavili su komponente unapređivanja metodičko-didaktičkih i prenosivih veština. Prof. Maria Kanizsai sa Koledža Etvos Jozef iz Baje u Mađarskoj, govorila je o značaju studentske prakse. Prof. Ivan Tomić sa Visoke škole za vaspitače iz Kruševca predstavio je proces akreditacije usaglašenih studijskih programa kao i proces kupovine tehničke opreme i softvera. Prof. Tanja Nedimović sa Visoke škole Mihailo palov iz Vršca predstavila kako je projekat komunicirao sa javnošću i zainteresovanim stranama. Prof. Otilija Velišek-Braško iz Novog Sada, prof. Gordana Mijailović iz Sremske Mitrovice i prof. Jelena Prtljaga iz Vršca predstavile su komponente održivosti, kvaliteta i upravljanja projektom.

Popodnevna sesija konferencije bila je posvećenja profesionalnom usavršavanju vaspitača. Razgovarali smo o izazovima koji postoje u sistemu stručnog usavršavanja vaspitača, o katalozima i kvalitetu obuka, o sprovođenju nadzora i osiguranju kvaliteta. Uvodničari u ovu sesiju bili su gđa. Olivera Todorović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, gđa. Radmila Petrović, predsednica Udruženja vaspitača Vojvodine i gđa. Ljiljana Dragutinović, predsednica Udruženja vaspitača Beograda. Sesiju je vodio Marko Stojanović iz WEBIN.

Zaključke konferencije možete naći ovde.