Uspešna akreditacija kurikuluma Visoke škole u Kruševcu

05.02.2016.Poštovane/i,
ovom prilikom želeli bi da vas obavestimo, da je škola za vaspitače iz Kruševca dobila potvrdu od Nacionalne Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, da se izmenama programa, koje su  usaglašene  sa definisanim okvirom harmonizacije Tempus TEACH projekta, ispunjavaju svi standardi za akreditaciju.
Na taj način Škola je ispunila jedan od glavnih ciljeva projekta.
Obaveštenje AKreditacione komisije kojim se prihvataju izmene u kurikulumu možete videti ovde.