Izveštaj o aktivnostima u okviru posete Mariboru

05.04.2016.Studijska poseta 30. mart – 02. april 2016.

 IMG_7622

Predstavnici Visokih škola učesnica u Tempus projektu iz Srbije i udruženja Web-In iz Beograda boravili su u Mariboru u okviru studijske posete Univerzitetu u Mariboru u Sloveniji. Studijska poseta Pedagoškom fakultetu u Mariboru omogućila je učesnicima da se upoznaju sa materijalnim uslovima i oblicima nastavnog rada na departmanu za predškolsko obrazovanje. Predstavnici svih uključenih partnera imali su sastanak i sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju u okviru Univerziteta u Mariboru.

Poseta je počela u sredu, 30. marta, kada je 16 predstavnika Visokih škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Vršca, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Kruševca i udruženja Web-In iz Beograda doputovalo i imalo kraći sastanak sa prof. dr Miranom Muhićem i prof. dr Matjažom Duhom, predstavnicima Pedagoškog fakulteta u Mariboru, projektnim koordinatorom procesa osnaživanja metodičkih kompetencija nastavnika visokih škola iz Srbije koji se odvijao kroz realizaciju četiri višednevne radionice.

 

U uvodnom delu drugog dana, dekan i prodekani Pedagoškog fakulteta, kao i predstavnici departmana za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su organizovali zvaničan prijem gostiju iz Srbije, kada su učesnicima TEMPUS projekta prezentovali Univerzitet i Pedagoški fakultet, kao i  organizaciju i karakteristike studija, predmete i nastavne metode, obaveze studenata, specifičnosti odnosa sa studentima i sl. Na sastanku je takođe razgovarano o dosadašnjim i budućim koracima rada na projektu. Nakon prijema, svi učesnici projekta zajedno sa nastavnicima i studentima iz Maribora prisustvovali su lutkarskoj predstavi za decu, koju su studenti sa svoijim mentorima doc. dr Sabinom Šinko i mr Oliverom Ilić pripremili za svoje goste, mališane iz vrtića u kojima imaju praksu. Usledila je poseta vrtiću Kekec, koji je opremljen po strogim nacionalnim standardima i koji je uključen u projekat Step by Step, te se u njemu vaspitno-obrazovni rad sa decom odvija u skladu sa principima korak po korak. Posetu su organizovale kolege Fanika Balič i dr Tomaž Zupančič, koji su ukazali na vezu između sadržaja osnovnog obrazovanja vaspitača na Departmanu za predškolsko obrazovanje i ove i sličnih (Valdorf, Montesori…) aktuelnih metoda rada sa decom u vrtićima u Sloveniji.

 

Sledeća aktivnost bila je obilazak kampusa Univerziteta. Uz prijatnu šetnju kroz ceo kompleks u okviru kog se nalaze i domovi za smeštaj studenata, učesnici TEMPUS projekta imali su priliku da posete i steknu uvid u izgled i  opremljenost učionica, kabineta, amfiteatara, radnu atmosferu na predavanjima, veličinu (brojnost) studijskih grupa, opremljenost nastavnim sredstvima… Posetili su studentsku biblioteku, učionice, raznovrsne kabinete, pozorišnu scenu, studentsku kantinu, studentski klub, unutrašnje i spoljašnje objekte za fizičko vežbanje, čitaonicu i sl.

 

Gosti iz Srbije su potom imali sastanke sa svojim kolegama profesorima za Departmana za predškolski odgoj, kada su razgovarali o interesovanju za ovaj studijski program (izuzetno popularan – svake godine imaju 3 kandidata na jedno mesto), kurikulumu, visokoškolskoj didaktici, metodama rada sa studentima i studentskoj praksi. Pokrenuti su i dogovori oko mogućnosti dalje saradnje – suorganizacija konferencija, objavljivanje zajedničkih monografija, gostovanja profesora… Nakon toga, učesnici studijske posete imali su priliku da razgovaraju i sa studentima o mogućnostima međuinstitucionalne razmene, odnosno mobilnosti studenata u okviru Erazmus+ programa.

 

Naši domaćini i partneri sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Mariboru, za učesnike projekta iz Srbije priredili su večernje druženje uz tradicionalna slovenačka jela, u lepom ambijentu Draš centra u Mariboru. Druženje je proteklo u izuzetno prijateljskoj atmosferi.

 

Sadržaji trećeg i četvrtog dana studijske posete organizovani su u skladu sa njenim osnovnim ciljevima koji se, pre svega, odnose na jačanje metodičkih veština nastavnika iz Srbije, odnosno inovativne metode rada sa studentima na Pedagoškom fakultetu u Mariboru. Tako su učesnici posete imali prilike da posmatraju nastavu koja se u okviru programa za obrazovanje vaspitača odvija u različitim predmetima, odnosno jednosemestralnim kursevima – vežbe iz predmeta Osnove prirodnih nauka (Začetno naravoslovje – mr Darija Petek) i Didaktika uvajanja v družbeno okolje (dr Marta Licardo) kojima je blizak ekvivalent u Srbiji predmet Upoznavanje okoline, kao i vežbe iz predmeta Elementarni likovno – pedagoški praktikum (dr Tomaž Župančič). Učesnici projekta imali su priliku da posmatraju organizaciju nastave po malim grupama (6 – 8 studenata) i eksperimente koje studenti, po ugledu na metod ruke u testu, izvode tokom nastave. Uočena je pozitivna i opuštena radna atmosfera, dobra opremljenost kabineta, ali i spremnost predmetnog profesora i slovenačkih studenata da razmene svoja iskustva sa učesnicima projekta. Vodio se razgovor o specifičnostima studija na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, uslovima studiranja, mogućnostima za dalje napredovanje i usavršavanje, zaposlenje, cenjenost profesije vaspitača u društvu i sl. Organizovana je poseta još jednom vrtiću u Mariboru – Ivan Glinšek, gde su demonstrirani inovatnivni oblici rada sa predškolskom decom.

 

Tokom studijske posete za predstavnike projektnih partnera iz Srbije organizaovana je i poseta Rektoratu Univerziteta – Kancelariji  za međunarodu saradnju. Šef kancelarije, gospodin Mladen Kraljić izložio je raznovrsne oblike međunarodne saradnje koje Univerzitet u Mariboru ima sa visokoškolskim institucijama iz celog sveta i predočio je gostima iz Srbije mogućnost saradnje sa Univerzitetom u Mariboru. Poseban akcenat stavljen je na mogućnost razvoja budućih projekata, kao i Erazmus + K3 program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata. Dve visoke škole učesnice Tempus TEACH projekta imaju potpisane sporazume sa Univerzitetom u Mariboru, tako da Visoka škola u Vršcu već u 2015/16. godini može ostvariti mobilnosti nastavnika, a od sledeće akademske godine i Visoka škola u Vršcu i Visoka škola u Novom Sadu imaće, na osnovu potpisanih sporazuma, priliku da razvija razmenu studenata (u trajanju od jednog ili dva semestra) i profesora (studijski boravci u trajanju do 10 dana).

 

Izveštaj dostavile:

Dr Jelena Prtljaga

Dr Tanja Nedimović

Dr Nataša Sturza Milić

 

 

Vršac, 04.04.2016. god.