Interpersonalna darovitost – mogućnosti razvoja

03.07.2016. Vršac, RSU Vršcu je 01.07.2016. godine održan 22. Okrugli sto, međunarodni naučni skup, pod nazivom Intrapersonalna darovitost – mogućnosti razvoja. Uvodničari na konferenciji bili su: prof. dr Nenad Suzić, sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Bosna i Hercegovina, koji je govorio na temu: Podsticanje divergentne produkcije kao osnovkreativnog učenja darovitih i doc. dr Tanja Nedimović, iz Visoke škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu čija je tema bila: Podsticanje intrapersonalnedarovitostidometi i ograničenja.
Plakat 22. okrugli sto Vrsac

Ovogodišnji 22. okrugli sto o darovitima organizovali su: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” iz Vršca u saradnji sa Univerzitetom „Aurel Vlajku” iz Arada, Rumunija, Univerzitetom „1. decembar 1918.” iz Alba Julije, Rumunija, Univerzitetom „Sv. Kliment Ohridski” iz Bitole, Makedonija i Univerzitetom Metropoliten iz Mančestera. Većina od 80 učesnika iz 9 evropskih država, prijavljenih za učešće na konferenciji, prisustvovalo je skupu koji se odvijao u velikoj Sali Hotela Srbija.
Više in forormacija o okruglom stolu možete naći na sledećem linku: http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/22-okrugli-sto/