Čovek se po besedi poznaje…

27.02.2016.Поводом обележавања Међународног дана матерњег језика, 22. 2. 2016. године у салону Градске библиотеке, Вршац, одржана је језичка радионица Човек се по беседи познаје, коју је креирала и водила др Ивана Ђорђев, предавач Високе школе струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”. Радионица је одржана у три термина и присуствовали су јој ученици вршачких средњих школа, првенствено Гимназије ,,Борислав Петров Браца”, као и њихови наставници.

Полазећи од тога да је матерњи језик део културног идентитета народа и да се он понајпре дâ изгубити немаром самих говорника, радионица је конципирана са намером да се унапреде знања ученика о потреби и значају неговања културе говора, што се може сматрати једном од стратегија очувања матерњег језика. Друга кључна тачка учења је имала циљ да употпуни знања ученика о својствима доброга говора. Као добар говор може се оценити само онај који има следећа својства: јасноћу, језгровитост, сврсисходност, правилност и течност. Ако било који од ових својстава изостане, говор губи своју покретачку снагу, моћ… Примењени методички поступци током радионице подразумевали су и запажање манифестовања и кршења књижевнојезичке норме у разним видовима и на разним нивоима језичког општења, а посебна пажња посвећена је подстицању афирмативног односа према неговању култивисаног говора. Поред излагања, лингивстичка грађа са језичким недоумицама ученицима је презентована и путем оригиналних језичких игара. У завршном делу радионице, учесници су решавали тест језичких недоумица. Радионица је закључена поруком да је реч човекова најбоља и најпоузданија спона са светом и ближњима и да културе (говора) нема без рада, нема без учења и образовања, нема културе без сталне бриге о развијању и усавршавању.
Vest preuzeta sa sajta: http://www.uskolavrsac.in.rs/covek-se-po-besedi-poznaje/